Styret i Killingdalen hytteforening

Rolle Person Kontaktpunkter
Styreformann Eli R. Kjendalen Adr.:     Laskengrenda 27, 3221 Sandefjord
Mobil:   915 48 353
e-post: e-kjend@online.no
Kasserer Frøydis Warløs Fortun Adr.:     Slåttebråtan 12, 3408 Tranby
Mobil:   908 98 718
e-post: froydis.fortun@sagaservices.no
Styremedlem Arne Frislid Adr.:     Hvalskroken 21, 1394 Nesbru
Mobil:    934 79 628
e-post:  afrislid@online.no
Styremedlem Tore Bakke Adr.:     Solvergveien 65, 3232 Sandefjord
Mobil:    909 41 607
e-post:  tore.bakke@bravida.no

 

Løypekomite Person Kontaktpunkter
Løypeansvarlig ​Sverre Gjestrum Adr.:     Sleipners vei 3, 3128 Nøtterøy
Mobil:   951 22 000
e-post:  sverre@gjestrum.no
Medlem Roger Kjendalen Adr.:     Laskengrenda 27, 3221 Sandefjord
Mobil:   930 87 188
e-post: rogerk@vfk.no