Dugnad 2018. Oppmøte og fordeling av oppgaver.

Dugnaden 2018 på Søre Vegglifjell

Søre Vegglifjell hytteforening arrangerte årets dugnad 6. oktober. Nok en gang var det svært godt oppmøte hvor nærmere 50 medlemmer deltok på dugnaden.

Årets dugnad var omfattende i flere deler av løypenettet og her kan nevnes;

 • Omlegging ved 2 punkter i Skjærbrekka.
 • Rydding og merking av scootertraseen Sundtjønn Vest.
 • Etablering av klopper i Sundtjønn Vest traseen, ved Vorset.
 • Klopper i sommersti fra Vorset mot Øvre Fjellstul.
 • Kvisting og rydding i trase langs Søre Vorsetvann.

Nok en gang må vi takke for entusiasmen for dugnadsarbeidet i foreningen.

Godt utført arbeid!

Planer om utbedringer på dugnad sommer/høst 2019. 

 • Fortsette rydding, kvisting og merking av sommerstier i samråd med grunneierlaget.
 • Etablere klopper i sommerstier.
 • Etablere klopp etter omlegging i nedfarten fra fjellet i Skjærbrekka.
 • Rør/klopp i traseen fra Skjærbrekka mot Myrefjell.
 • Utbedring av klopper mellom Skjærbrekka og Myrefjell. (Store glipper mellom plankene)
 • Vurdere omlegging av løypa over vollen ved Myrefjellsetra.
Dugnadsdato blir offentliggjort her så fort det blir bestemt!