Fiskekortordningen

I 2012 introduserte vi en fiskekortordning mellom vår hytteforening og Skjærbrekka fiskelag. Dette var en prøveordning som alle var godt fornøyd med, og det ble vedtatt å videreføre ordningen.

Etter det har Skjærbrekka og Sørkje fiskelag, som representerer to fiskeområder, gått sammen om ett felles kort. Og hytteforeningen har avtale med begge disse fiskelagene.

Rent konkret innebærer Avtalen at det gis tilgang til det samme området som det felles fiskekortet gjør. Hvert betalende medlem av hytteforeningen har en rett tilsvarende 2 (to) fiskekort til stangfiske fra land. Hvilke vann som er omfattet av avtalen, se lenken over. Se forøvrig informasjon som Fiskeregler og Utlån av båt Fekjantjønn, på oppslåtte plakater i området. 

Husk! Det enkelte medlem MÅ kunne fremvise betalt medlemsavgift i Søre Vegglifjell hytteforening for at du skal kunne benytte deg av ordningen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med styrets kontaktperson Gunnar Slettingdalen (mobiltlf 48025399).

2018-06-06T08:57:44+00:00 06/06/2018|