Roller: Navn:
Styreleder Turid Foss Sjulstad
Styremedlem Ole Petter Hobbelstad
Styremedlem Bent Eikmo
Styremedlem Gunnar Slettingdalen
Styremedlem Svein Holthe
Styremedlem Reidar Skjærsaker
Revisor Ane Stuveseth

 

Roller:  
Kasserer: Bent Eikmo
Styresekretær: Svein Holthe
Koordinering løypearbeid: Ole Petter Hobbelstad
Koordinering arbeid med stisystem: Reidar Skjærsaker
Koordinator fiskeordning: Gunnar Slettingdalen
Koordinator hyttenummer: Finn Otto Moskvil
Kontakt mot andre hytteforeninger:

 

Svein Holthe

Turid Foss Sjulstad

Deltakere i Søre Vegglifjell Grunneierlags årsmøte / styremøter:  

Ole Petter Hobbelstad

Deltaker i Skjærbrekka veilags årsmøte Bent Eikmo
Web-kamera:

Web-siden /

Facebook:

Bent Eikmo

Turid Foss Sjulstad