Ti på topp – Geiteskallen, 886 moh

Rollagsvegen til Rollag stavkirke. Ta av mot Rollagstjønn til Fugleleiken. Bomvei.

Fotturen til Geiteskallen starter ved Fugleleiken og følger skogsbilvegen videre. Etter 150 meter passeres grenseskilt på høgre side som viser at du går inn i Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat (landets største skogreservat).

Etter ca. 500 meter tar du av til høgre på Åkroken bru over elva Søråe. Følg merking sørøstover opp mot et myrparti og deretter oppover langs Geiterova og Geiteryggen til høgste punkt Geiteskallen med flott utsikt i alle retninger.

Turen er ca. 4 km t/r og kan gås på 1-2 timer. Det er noe myr og ganske bratt stigning med enkelte klyvepartier. Turen betegnes derfor som middels vanskelig, sjøl om den er kort. Vi gjør oppmerksom på at de bratteste partiene på steinryggen kan være svært glatte når det er vått. Det anbefales da å heller følge terrenget på nordøstsida av ryggen og skrå opp på ryggen når terrenget flater ut. Dette kan uansett være et bra alternativ hvis man går med små barn eller vil ha en teknisk lettere rute.

Hvis man ønsker en rundtur, kan man fortsette sørøstover fra toppunktet ned til Nordre Geiteskalltjønn og følge sti i myrlendt terreng tilbake til Åkroken bru.