Styret i Vegglifjell Friluftslag

Knut Rudshaug – daglig leder

Solveig Kongsjorden – styreleder

Sverre Dejgaard – nestleder, Vegglifjell Hytteeierforening

Ulrik Hoff

Thomas Kofstad

Roar Øygarden

Espen Aasen

Arild Løvli

Kjell Blakstad

Sverre Gjestrum, Killingdalen hytteforening

Reidar Skjersåker, Søre Vegglifjell hytteeierforening

Tomm Harald Andersen, Votnedalen og Svartli hytteforening

Medlemmer pr. 011218