Styret i Vegglifjell Friluftslag

For året 2017 / 18 sitter følgende i styret:

Arild Finstad – daglig leder

Espen Udland – styreleder, Votnedalen og Svartli hytteforening

Olav Haugen

Thomas Kofstad

Roar Øygarden

Espen Aasen

Arild Løvli

Solveig Kongsjorden

Kjell Blakstad

Sverre Gjestrum, Killingdalen hytteforening

Ole Petter Hobbelstad, Myrefjell og omegn hytteeierforening

Øyvind S. Haugen, Vegglifjell Hytteeierforening

Medlemmer pr. 011218