Merking av stier til 20-topper i Rollag Kommune

Som kartet over viser, ligger mange av de 20 toppene Vegglifjell Friluftslag er i ferd med å merke på Vegglifjell. Vi kommer tilbake med detaljert status over disse.