Årsmøter Vegglifjell Friluftslag

25.05.2018

Vegglifjell Friluftslag – referat fra årsmøtet 25.05.18

08.06.2017

Årsmøtereferat undertegnet.

09.06.2016

Årsmøteprotokoll for 2016 undertegnet

28.05.2015

Årsmøteprotokoll for 2015 underskrevet

05.06.2014

Årsmøteprotokoll 2014 og beretning for året 2013

12.06.2013

Vegglifjell utmarkslag beretning for året 2012 (4)

19.04.2012

Årsmøteprotokoll Vegglifjell friluftslag 2012 underskrevet