Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 2019

Årsmøte 2019 Vegglifjell Hytteeierforening

Protokoll Årsmøtet i Vegglifjell Hytteeierforening_2019

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 2018

2018_03_29_Protokoll Årsmøtet i Vegglifjell Hytteeierforening_Sign

Presentasjonen fra Ordfører Dag Lislien

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 2017

Protokoll Årsmøte 2017 Vegglifjell Hytteeierforening_Signert

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 2016

Årsmøtet er gjennomført, med ca 60 engasjerte medlemmer til stede. Det var stort engasjement rundt nærmiljøtiltak. Styret fikk mange gode forslag til nærmiljøtiltak og tilslutning til å bruke av oppsparte midler i 2016.

Protokoll årsmøte 2016

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 2015

Protokoll fra årsmøtet i Vegglifjell Hytteeierforening 2.4.2015 signert

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening 2014

protokoll_aarsmoete_vhf_2014_signert.docx