Votnedalen og Svartli Hytteforening – vedtekter

Vedtekter for SVH 25022017 – endelig versjon