Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Hyttetomter Vorset


VorsetTs AS - 3628 VEGGLI - Mob.41 50 50 05 - kb@prosjekter.as

                     TOMTEOVERSIKT M/PRISER

Tomtnr. Gnr. Bnr. Areal

1)  Pris       

Oppmålt
tomt

2) Vann,
    Gråvann

3) Tillegg
    svartvann
  Sum       
1 85 39 996 590 000 Ja 75 000 35 000 700 000
6 85 44 1061 690 000 Ja 75 000 35 000 800 000
7 85 45 982 690 000 Ja 75 000 35 000 800 000
17 85 50 1027 590 000 Ja 75 000 35 000 700 000
18 85 51 1087 790 000 Ja 75 000 35 000 900 000
                 
11 84 59 1705 690 000 Ja 75 000 35 000 800 000
12 84 60 1827 790 000 Ja 75 000 35 000 900 000
13 84 61 1575 690 000 Ja 75 000 35 000 800 000
14 84 62 1301 590 000 Ja 75 000 35 000 700 000
15 84 63 1368 590 000 Ja 75 000 35 000 700 000
22 84 64 1587 690 000 Ja 75 000 35 000 800 000
24 84 66 1896 790 000 Ja 75 000 35 000 900 000

1) Tomt inkl. vei, vann og strøm til tomtegrense

2) Gråvannsanlegg nedgravd på tomta (ikke valgfritt)

3) Svartvannstank nedgravd på tomta (valgfritt, medfører bruk av biodo)

Forbehold om feil i liste og prisjustering.   

Forbehold om fjell i forbindelse med gråvann/svartvann

2012.10.04

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo