Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

VARMESTUE I KILLINGDALEN!

Bli sponsor til ny varmestue!

Du inviteres som Sponsor til den nye varmestua i Killingdalen!

Les sponsorbrevet her!

Killingdalen Skistugu A/S  ble stiftet på tirsdag 24/6. 
Dette er et selskap som skal eie og bygge den nye varmestua oppe ved skiheisen  Vegglifjelll Infra SA har alle aksjene i det nye selskapet.
 
Finansiering er nå ordnet, hvor noe er beregnet på støtte fra eksterne bidragsytere.
I den forbindelse har vi laget ett skriv hvor vi ber dere hytteeiere være med på en kronerulling.
Grunneiere og utbyggere vil, når varmestua er oppe, ha bidratt med mellom 5 - 6 millioner kroner. Dette vil føre til en verdistigning for både oss grunneiere og for dere hytteeiere.
 
 
Med vennlig hilsen
Ulrik Hoff
 
 

Verktøylinje

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo