Søk

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Grunneiermøte for Roe-vegen

Det ble avholdt eget møte mellom grunneierne i Nore 31. mars for å avklare praksis i forhold til vintervedlikehold og veistandard fra Eide og opp til Roe.

 

Dato: 31.3.2017

KL: 19:00

Sted: Veggli vertshus

Tilstede: Øystein Morten (møteleder), Egil Eide, Nils Strømmen, Knut Olav Groven, Audun Groven, Anne Guri Rustgaard, Leif Rustgaard, Gunn Helen Sunde Røberg, Brynhild Lisbeth Sunde, Jonny Myrann, Oddvar Teigen, Lars Terje Bekkeseth, Helge Karlsen, Arve Lund (referent)

Forfall: Arild Hellekleiv, Alf Vegard Nymoen

 

Sak 1  

Brøyteordning Roe-veien

Møteleder oppsummerte bakgrunnen for saken (kort gjengitt her). Veistrekningen Eide-Roe har blitt brøytet i vinter av Tore Bergstøl for næringstransport i forbindelse med hytteutbygging. Veien har vært stengt for allmenn biltrafikk, bommen skulle være nedslått (men ikke låst) og det ble satt opp varselskilt om kjøring på eget ansvar. En uvanlig vinter førte til gjentatte perioder med glatt is/hålke på store deler av veien. To (tre) utforkjøringer (den ene endte med totalvrak, men heldigvis uten personskade) førte til initiativ om stenging av veien. Brøyting førte dessuten til at veien ikke ble snødekket og dermed umuliggjorde kjøring med snøskuter. Veien ble ikke strødd angivelig fordi det ville skape problemer for bruk av skuter. 

I ordskiftet som fulgte ble spørsmålet om veistandard og –sikkerhet fremhevet av mange møtedeltagere. Etter hvert ble det enighet om forutsetninger for bruk av veien vinterstid:

 • Nødvendig oppgradering for å ivareta sikkerheten ved ferdsel med bil og andre kjøretøy
 • Drift av veien med brøyting og strøing
 • Når forholdene tilsier det, for eksempel i vårløysing og ved store nedbørsmengder, kan veien bli stengt for all trafikk
 • Bruk av veien begrenses til næringsdrivende og grunneiere. Dessuten, fem hytteeiere som bruker Roeveien som adkomstvei til hytta, kan få tillatelse til å kjøre vinterstid.

 Det ble oppnådd enighet om følgende:

 • Lars Letmolie blir kontaktet for å vurdere veistandard og foreslå utbedringer med prisanslag
 • Alle grunneiere blir invitert med på befaringen sammen med Letmolie
 • Dalset utvikling tilbyr seg å dekke kostnadene for utbedring av veien og i tillegg utgifter til brøyting/strøing
 • En befaring blir også arrangert etter at arbeidet på veien er sluttført
 • Veistyret utarbeider søknad om tilskudd til oppgradering av veien dersom det er mulighet for dette (kommune/fylke)
 • Bommen ved Eide skal være nedslått og låst. Grunneiere og næringsdrivende skal disponere nøkkel. 
 • Plakat med informasjon settes opp ved Dalsethaugen/kommunegrensa
 • Næringsdrivende og grunneiere kan bruke veien og i tillegg fem hytteeiere som benytter Roeveien som adkomstvei til hytta
 • Styret fører tilsyn med veien og kan stenge dersom forholdene tilsier det

Brøyting/vinteråpen vei 2017-18 forutsetter at foreslåtte tiltak er gjennomført. Enkelte av møtedeltagerne gav uttrykk for at de er imot brøyting dersom dette ikke er tilfelle. 

 

Sak 2

Avgifter for bruk av veien Skogsdrift/ utbygging

I forbindelse med skogsdrift betaler grunneierne en avgift per m3 utkjørt tømmer. Oppretting pga av slitasje/skade på veien skal dekkes av denne avgiften. Anne Guri Rustgaard refererte til et tilfelle der Viken sendte faktura for slik oppretting til henne. Dette ble påklaget, og regningen ble dekket av Veglaget. Styret må informere Viken om gjeldende praksis. 

Lastebiltransport i forbindelse med hytteutbygging fører også til veislitasje/skade. Innføring av egen lastebilavgift ved Eide bommen er vanskelig, da bomsystemet driftes av Vegglifjellvegen og må følge de samme satsene som bommen på Veggli-siden. 

Den eneste inntekten grunneiere på Veggli-siden bidrar med i forbindelse med utbygging av tomtefelt, er en tilknytningsavgift på kr. 2500 per tomt, som betales for at nye hytteeiere skal ha rett til bruk av veien. Disse midlene skal brukes til utbedringer av veien. 

Dalset utvikling innser at lastebiltransporten medfører slitasje på veien og er villig til å bidra til utbedring av skader som er påført (aktuelt tilfelle: stikkrenner som er ødelagt).

Møteleder informerte om at Vegglifjellveien overfører 25.000/år til Roeveien. Flere kommenterte at denne summen bør økes grunnet større trafikk av turister til Eidsfjell området (for eksempel 10-toppetur opplegget). Avtalen ble inngått i 2006 og skal nå reforhandles.  

 

Sak 3

Tilknytningsavgift for alle nye hyttetomter i Nore.

Det ble bestemt at kr. 2500 per tomt går inn i et fond øremerket opprusting av veien på Persbu/Roe-veien (altså hovedveien opp fra Vegglisiden og helt ned til Eide).

 

Sak 4

Orientering om andeler i veien «Sak er sendt Jordskifteretten«

Fordelingen av andeler i veien må gjennomgås på nytt der det blir tatt hensyn til endringer i grunneiernes nytteverdi/interesser. Dessuten må alle grunneiere bli inkludert. Saken er oversendt Jordskifteretten som har påbegynt arbeidet. 

Gebyr er innbetalt til Jordskifteretten, for øvrig er kostnadene ved saksbehandlingen ikke bestemt.

Sak 5

Eventuelt

Møteleder ble takket for meget god møteledelse. Han informerte om årsmøtet den 12. april og spesielt om valget av ny leder som etter hans mening bør komme fra Nore. 

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo