Søk

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Referat fra styremøte i veillaget Persbu-Roe-Eide 5. mars 2015

Styremøtet tok opp årets vintersesong, oppgraderingen av veien til nytt tomtefelt for Dalset sameie og utsendelse av årsmøtepapirer. Se referat under.

Sted: Lampeland hotell

Tid:  Fredag 5/03 – 2015  kl. 1800

 

Følgende av styrets medlemmer møtte: Bjørn Ivar Schei, Harald Grønvold (vara for Bjørn Erik Haugen), Øystein Morten, Jon Cato Landsverk og Jonny Myrann.

             

 

Følgende ble tatt opp:

 

 1. Status økonomi. 

 

Kasserer Bjørn Schei gjorde rede for at det meste veilaget hadde utestående nå hadde kommet inn. Balansen ut året så ut til å være god. Harald Grønvold etterlyste en egen konto for tilknytningsavgiftene, spesielt for området Høybuli, der det skulle vært innbetalt kr. 7500 per tomt siden jordskiftet i 2002. Ingen utbedringer av veien som skulle berøre denne kontoen var gjennomført. Det finnes en egen regnskapspost for tilknytninger. Øystein Morten og Bjørn Schei skulle prøve å finne ut hva som stod på denne, og skille ut hva som var innbetalt til Høybulivegen og hva som var innbetalt til resten av veien på Veggli-siden. Informasjon om dette ville komme opp som en egen sak på årsmøtet. 

 

 1. Gjennomføring av vintersesongen.

 

Det hadde kommet noen få klager på brøytingen, men ingenting alvorlig. Det så ut til at gjennomføringen stort sett har vært feilfri. Bjørnar Hagen. Entrepenørservice hadde ennå ikke meldt inn hvor mange turer han hadde kjørt gjennom sesongen. 

 

 1. Roevegen i påsken. Skal veien brøytes eller skrapes? 

 

Det var enighet om å vente både med brøyting og skraping til man regnet med at vintersesongen var helt over. Det er vanskelig å åpne veien i påsken, og så garantere at veien er åpen slik at folk kommer seg ut igjen ved store snøfall over natten o.l. Det finnes ikke tilgjengelige ressurser til en slik ordning. 

 

 1. Utsendelse av papirer til årsmøte. 

 

Det ble bestemt å sende ut innkalling med vanlige årsmøte saker (i henhold til vedtektene), og i tillegg følgende saker:

 • Informasjon om at gjeldende brøyteavtale går ut og at styret har bestemt å sende ut brøytingen på et nytt anbud. Det skal gis informasjon om anbudsdokumentet og brøyteordningen. 
 • Tilknytningsavgifter for Høybuliveien og Persbuveien. En oversikt. (Se sak 1 ovenfor.) 
 • Det skal stilles spørsmål om grunneiere som har setre/hytter skal betale årsavgift på lik linje med hytteeierne. Vedtektene gir ikke noe klart svar på dette. Saken legges frem uten noen innstilling fra styret.
 • Utbedring av vei frem til tomtefelt for Dalset sameie og fordeling av utgifter. Styrets innstilling er som følget: Vi er positive til at veien oppgraderes til helårsvei og at dette gjennomføres av veilaget. Men siden det per i dag ikke flertall for å bidra økonomisk verken blant grunneierne (jfr. møte i januar 2014) eller hytteeierne (jfr. egen undersøkelse der 43 hytteeiere uttalte seg), bør oppgraderingen i første omgang finansieres av grunneierne i Dalset sameie.   

 

 1. Oppgradering av Roevegen i forbindelse med tomtefelt på Dalset. 

 

Se ovenfor. Videre ble det enighet om at styreleder forhørte seg med en advokat for å se på det juridiske grunnlaget med basis i jordskiftet vedrørende denne saken.

 

 1. Eventuelt.

 

Saken om grunneiere med setre/hytter skal betale årsavgift på lik linje med hytteeiere ble tatt opp. Dette ble lagt inn som en årsmøtesak. Se ovenfor.

 

 

for styret

Øystein Morten

tlf: 41560955/oystein.morten@gmail.com

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo