Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Styremøte for veilaget Roe/Eide, Persbu, Høybuli

Referat fra møtet 26. september 2012

 

 

 

 

Sted: Lampeland hotell

Tid:  Onsdag 26/9 – 2012  kl. 1800

 

Følgende var til stede:

           

            Bjørn Ivar Schei         

            Ulrik Hoff      

            Øystein Morten             

             Jonny Myrann               

 

Jon Cato Landsverk hadde meldt forfall.             

           

 

  1. Brøyteavtalen med Entrepenørservice (Bjørnar Hagen.)

 

Leder informerte om avtalen som var inngått med Entrepenørservice i etterkant av anbudskonkurransen. Prisene ville gå noe ned for hytteeierne på Dalsethaugen og noe opp for hytteeierne på Persbuhaugen. Dette i tråd med tilbudet som kom for hvert enkelt av de to områdene.

 

 

  1. Økonomisk status per 31.08.2012. Budsjett.

 

Resultat per 31.08 2012 ble gjennomgått. Det kom frem noen uklarheter som styreleder skulle undersøke med regnskapskontoret -- dette følges opp i neste møte.

 

 

  1. Status for Dalsethaugens binding til veilaget.

 

Dalsethaugen veilag bestemte i årsmøtet for 2011 (holdt i påsken 2012) å videreføre avtalene med veilaget om både sommer- og vintervedlikehold. I den forbindelse kom det et ønske om at timebruk for brøyting skulle dokumenteres.

 

 

  1. Fakturering/økonomi i henhold til ny brøyteavtale og sommervedlikehold.

 

I henhold til avtalen med Entrepenørservice skulle det betales kr. 1700,- for brøyting av parkeringsplass for hver hytte og kr. 2500,- pr. tur for brøyting av veien på Dalsethaugen. Tilsvarende for Persbuområdet ble 1050,- per hytte og 3100,- per tur for veien. Brøyter får i utgangspunktet et minstehonorar for 30 brøytinger. Ved brøyting utover dette brukes satsen per tur. I tillegg kommer satser for grusing, administrasjon, skraping av vei og generelt sommervedlikehold.

 

[Grunnet en feilberegning med antall hytter i Persbuområdet, ble satsen for parkeringsplasser satt opp til kr. 1350 i møte med brøyter etter møtet. Tallene under er justert tilsvarende i henhold til dette] 

 

 

Det skulle sendes ut faktura på kr. 2800,- for Persbuområdet og på kr. 4800,- for Dalsethaugen. For sistnevnte inkluderer dette også kr. 500,- i avgift for veien mellom Persbu og opp til bommen ved Dalset. På Dalset skal noen kun betale for veien (to grunneiere + to som ikke har hytte), disse skal faktureres kr. 3100,-  

For de som skulle betale kun for strekningen mellom Persbuhaugen og Dalset, ble avgiften satt opp til kr. 830. Fakturering for Noresiden ble satt opp til kr 1300.  

 

Brøyter skulle ha betaling før 31/12 for brøyting inn til parkeringsplassene. Det ble bestemt at faktura for både sommer- og vintervedlikehold for 2012/13 skulle sendes ut i løpet av november. Prisene og data i forbindelse med fakturautsendelse skal dobbeltsjekkes i neste styremøte. 

 

Eventuell ekstra faktura for brøyting over 30 turer og per tur med grusing sendes etter endt vintersesong.

 

I forbindelse med nye fakturaer ble det bestemt om å henvise til informasjon lagt ut på www.vegglifjell.no.

 

 

  1. Vedlikehold/utbedringer på veien i 2012.

 

Fundamentet for en bru hadde sviktet på Nore-siden. Her ble det lagt ned to store rør til erstatning; en kostnad på ca. kr. 40.000,- Ellers var det utført en del mindre arbeid med skraping og salting og i tillegg noe utbedring av grøfter og stikkrenner på Nore-siden. Kvisten fra fjorårets hogst var også blitt ryddet vekk. Det ble bestemt at denne skulle brennes opp så raskt man fikk anledning til det.

 

 

  1. Prosjektgruppe for veien på Noresiden?

 

Det ble bestemt å holde et møte for å se på en eventuell videreutvikling av veien på Nore-siden så raskt som mulig. Deltagere her skulle fortrinnsvis være: Øystein Morten, Tore Bergstøl, Reidar Syvertsen, Anne Guri Rustgård, Jonny Myrann og Bjørn Schei.

 

 

  1. Møteplan.

 

Prosjektgruppe Nore: oktober 2012.

Styremøte: november 2012. (Gjennomgang av fakturering og info i forbindelse med dette).

Styremøte: februar/mars 2013. (Forberedelse til årsmøtet.)

            Årsmøte. Påsken 2013.

 

  1. Eventuelt.

 

Det var kommet et tilbud fra Tore Bergstøl om gratis prøveordning med brøyting av Roe-veien, opp fra Nore-siden. Styret var negative til dette grunnet ansvar for sikkerhet og problemer med teleløsning på vårparten. Styret mente veien måtte rustes opp før veien kunne åpnes for helårsbruk.

 

Det ble bestemt at styreleder skulle lage ferdig nettside for veilaget under www.vegglifjell.no til neste møte.

 

 

 

Øystein Morten

tlf: 41560955/oystein.morten@gmail.com

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo