Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Styremøte i veilaget Persbu/Roe/Eide onsdag 2. mars 2016

Det var styremøte på lampeland 2. mars. Her ble det bestemt hvordan årsmøtet i påsken skulle gjennomføres og alle årsmøtedokumentene ble godkjent for utsending. I tillegg ble det også bestemt hvordan høringen blant hytteeierne i Nore vedrørende vinterbrøyting av vei skulle gjennomføres.

Sted: Lampeland hotell

Tid:  Onsdag 02/03 – 2016  kl. 1800

 

Til stede:

    Bjørn Ivar Schei    . 

    Harald Grønvold (vara)    

    Jonny Myrann

    Øystein Morten                             

    

    Ingen av representantene fra hytteeierne på Veggli-siden kunne stille. 

 

 

1. Årsmøtet 

 

Styreleder la frem forslag til innkalling og saksliste. Det ble rettet opp noen små feil, blant annet med årstall, og bestemt at det skulle legges til kontaktinfo under sakslisten. Styret vedtok å sende innkallingen i posten til alle hytteeierne og grunneierne i Nore. På Veggli-siden skulle årsmøtet kunngjøres i Under Varden med henvisning til nettsiden. Sakslisten skulle publiseres på vegglifjell.no sammen med årsmelding, regnskap og budsjett. Det var på forhånd bestemt per e-post blant styrets medlemmer at årsmøtet skulle legges til Veggli Fjellstue kl. 17.00 mandag 21. mars. 

 

2. Regnskap og budsjett

 

Styreleder gikk gjennom regnskapet satt opp av Økonomi-Fokus. Regnskapet viste et lite overskudd. Det var ingen merknader. 

 

Budsjettet styreleder la frem et forslag til budsjett som opererte med de samme satsene for avgifter til hytteeierne som i fjor. Det ble bestemt at disse måtte indeksreguleres med 3%. Det ble også pekt på at siden tilknytningsavgiftene nå skulle skjermes helt på en egen konto, fantes det ingen buffer lenger til å ta unna større utgifter utover de faste. Det ble bestemt å øke avgiften noe for å ha en buffer i tilfelle større skader på veien. Det ble også pekt på at det som ble krevd inn til administrasjon ikke dekket de reelle utgiftene. Det ble derfor vedtatt å foreslå for årsmøtet å øke satsen for vedlikehold av vei med kr. 100,- både for Roe/Eide, Dalsethaugen og Persbu/Høybuli. Samtidig ble det bestemt å foreslå en økning på kr. 50,-  per hytteeiere til administrasjon. 

 

3.  Årsmelding

 

Styreleder leste opp forslag til årsmelding. Her var der feil antall medlemmer og medeiere. Dette måtte rettes opp. Etterpå skulle årsmeldingen publiseres på vegglifjell.no

 

4. Gjennomføring av høring blant hytteeiere i Nore.

 

Styreleder la frem forslag til brev som skulle gå ut til hytteeiere i Nore, som grunnlag for å undersøke om disse ønsket å oppgradere til en vinterbrøytet vei til Roe. Det kom forslag til en rekke mindre endringer av brevet, som alle ble vedtatt:

  • ta inn den foreslåtte økningen fra 1400 per år til 1550 av dagens årsavgift
  • ta inn nøyaktige brøytetider i forslaget (kl. 16.00 på fredag og søndag.)
  • ta inn hva det omtrent vil koste å brøyte til torsdag også. 
  • sette inn kontaktinformasjon også til hytteeiernes representant Bjørn Schei. 

 

Brevet blir også publisert på vegglifjell.no

 

Det ble bestemt at flertallet blant hytteeierne sin mening også skulle være styrets anbefaling for årsmøtet. 

 

5. Eventuelt,

 

Her ble saken med tilknytningsavgifter drøftet. I styremøte 15. oktober 2015 ble følgende vedtatt: « Tilknytningsavgifter skal fra nå av settes inn på en egen investeringskonto i banken og brukes kun til oppgradering av hovedveien opp til Dalsethaugen og innenfor veinettet Persbu/Høybuli. Det som har skjedd tidligere kan vi ikke gjøre noe med. Dette forslaget vil bli lagt frem på neste årsmøte.» Harald Grønvoll påpekte nå urettferdigheten i dette, og sa at dersom dette ble vedtatt ville det komme et forslag om å sette tilknytningsavgiften for Persbu/Høybuli til kr. 0. Det ble drøftet litt frem og tilbake muligheten styret hadde for å finne ut av hva disse pengene (tilknytningsavgiftene som var brukt opp) var brukt til. Det ble sagt at årsmøtet selvfølgelig kunne pålegge styret å finne ut av dette, og så at det skulle tilbakekreves gjennom en økning i årsavgiften i områdene pengene var brukt til vedlikehold av veien. Men styret ble stående på sin tidligere innstilling til årsmøtet. 

 

Vel møtt

 

 

Øystein Morten

tlf: 41560955/oystein.morten@gmail.com

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo