Strategiplan for Vegglifjell Friluftslag

Visjon

Vegglifjell skal fremstå som et attraktivt hytte og destinasjonssted med et velutviklet helårstilbud for turister og fastboende.

Formål

Vegglifjell Friluftslag (VFL) skal arbeide for økt tilbud med forutsigbar kvalitet innenfor områdene ski, sykkel, stier spesielt og friluftsliv generelt i Vegglifjell, med hovedvekt på skiløyper. Dette gjennom bred samhandling mellom hytteforeningene, grunneiere og kommune.

Foreningen skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier.

Verdigrunnlag

Handlekraft – VFL skal være aktiv og oppfølgende samt vise vilje og «stayerevne» til å finne løsninger.

Entusiasme – VFL skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og fordomsfri tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Troverdighet – VFL skal gjøre et grundig arbeid og fremstå som seriøs og tillitsvekkende.

Kjerneaktiviteter

Mål

Videreutvikle Vegglifjell til å bli en foretrukken og attraktiv skidestinasjon med et velutviklet løypenett med forutsigbarhet i så vel kvalitet som hyppighet i oppkjøring, gjennom hele vintersesongen.

Tilgjengeliggjøre dagens nett av løyper og stier med god og informativ skilting/merking. – også på kart.

Tilby velfungerende sykkelstier med flere vanskelighetsgrader for familier og for de litt mer trenede.

Tilby god informasjon og tilgang til fiskevann og fiskekort.

Tilby oppdaterte og informative kart over kjerneområdene.

Tilby aktualisert og målrettet informasjon på aktuelle sosiale medier – herunder; eget nettsted.

Strategi

Bidra med kompetente og engasjerte medlemmer til økt tilbud og kvalitet i den infrastruktur som til enhver tid ønskes å tilbys i Vegglifjell.

Dialogforum hvor utvikling av samfunn og tjenester relatert til fjellet diskuteres.

Prioritere familievennlige tiltak og tiltak som bidrar til gode turopplevelser

Våre retningslinjer

Våre retningslinjer skal gjelde i forhold til grunneiere, hytteeiere, kommunen og turismen ellers i fjellet.