Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Unikt samarbeid om fellestiltak på Vegglifjell

Alle hytte- og turistområder i Norge har en stor utfordring med å ivareta skiløyper og lignende fellestiltak som alle ønsker, men som få vil betale for. Løsningen blir som regel ordninger der noen betaler et bidrag frivillig, men mange er med som gratispassasjerer. Konsekvensen er at det blir lite penger til fellestiltak, inntektene er lite forutsigbare fra år til år og de ansvarlige må bruke mye tid og krefter på å motivere brukerne til å betale. Det finnes ikke lovhjemler til å regulere finansiering av slike fellestiltak i Norge.

Vegglifjell Friluftslag og utbyggingsavtaler

På Vegglifjell er det tatt grep for å sikre finansiering av fellestiltak, og det er grunneierne selv som har gått i bresjen for å finne gode, langsiktige løsninger. Etter mange år med drøftinger, avtaleinngåelser og planlegging ser vi nå gode resultater, og vi har mer i vente i årene som kommer.

 

Interesseforeningen for Vegglifjell ble stiftet i 1993 som et samarbeid mellom hytteeiere, grunneiere og Rollag kommune, og hadde ansvar for oppkjøring av skiløyper. Hytteeierne bidro med et årlig, frivillig beløp. Systemet fungerte ganske bra, og de fleste hytteeierne bidro.

 

Grunneierne hadde større ambisjoner for Vegglifjell, og ønsket å finne en enda bedre modell for å ivareta skiløyper og lignende. Grunneiere stiftet i 2005 Vegglifjell Friluftslag BA, som ble fundamentert på et avtaleforhold der nye hytteeiere bandt seg til å betale en årlig serviceavgift til drift og vedlikehold av skiløyper med mer, mens grunneierne tilbakeførte 5 % av tomtesalget til investeringstiltak som planering av skiløypetrasseer, klopper, sykkelstier osv.

 

I 2007 vedtok Rollag kommune at denne smarte ordningen skulle gjelde for hele kommunen, og stilte krav til utbyggingsavtale med grunneiere for å få godkjent reguleringsplaner for nye hyttetomter. 10 år etter at Vegglifjell Friluftslag først ble stiftet ser vi at laget får inn store, forutsigbare beløp årlig til drift av skiløyper og lignende, og til investering i grunnpreparering, sykkelveger osv. Dette er en viktig årsak til at hyttebyggingen på Vegglifjell har holdt seg bedre enn i de fleste andre fjellområder de senere år.

 

Vegglifjell Infra SA og turistutvikling på Nordre Vegglifjell

Lengst nord på Vegglifjell har det i mange år vært et ønske om å få til noe turistvirksomhet utover hyttebygging. Det ble laget en masterplan for nordre Vegglifjell for å vurdere mulighetene for å utvikle turistvirksomhet basert på alpinsenter og skitunnel som skulle bygges i kombinasjon med vegtunnel gjennom Vegglifjell.

 

Det viste seg å være vanskelig å realisere skitunnel fordi Norges Skiforbund ikke ønsket å støtte noen skitunnelprosjekter i Norge. Vi var heldige og fikk kontakt med Hermod Bjørkestøl i Skiforbundet som utarbeidet plan for skistadion ved Lauvhovd, med sprintløype, kunstsnø og 5 km-løype som kan ta større konkurranser. Bjørkestøl var svært godt fornøyd med mulighetene på Vegglifjell!

 

I forbindelse med ny kommunedelplan for Vegglifjell ble det i 2009 inngått avtale mellom 14 grunneiere om å tilbakeføre ytterligere 10 % fra tomtesalg i nye byggeområder. Disse pengene skal gå til ikke-lønnsomme fellestiltak som skisenter og skistadion.

 

Kommunedelplan for Vegglifjell ble godkjent i 2010. Etter dette kunne arbeidet med nye reguleringsplaner starte, planer som ville gi 10 % av tomtesalget til fellestiltak. Planlegging og utbygging av hytteområder er tidkrevende prosesser, og etter mange år med målrettet arbeid kan vi nå se de første resultatene av «masterplanen for Vegglifjell».

 

Resultater til nå

Vegglifjell Infra SA (VISA) er etablert for å ivareta 10 %-midlene fra tomtesalg nord på Vegglifjell. Til nå er det tomtesalg i Killingdalen Sør og Veggli Friluftspark som har stått for inntektene.

 

VISA har kjøpt opp aksjemajoriteten og driftstilbehøret i Vegglifjell Skisenter. I samarbeid med VEVAS er det bygd snøkanoner i Skisenteret for å kunne gi mer forutsigbare forhold. Til sist sesong i skisenteret åpnet også den nye Killingdalen Skistugu, finansiert av VISA.

 

Framover vil det også komme 10 %-inntekter fra Rustseter og den nye planen for Mykstulia-Lauvhovdnuten. Pengene fra tomtesalget begynner å strømme inn i takt med tomtesalget, og åpner for nye muligheter framover.

 

Videre planer på Nordre Vegglifjell

Grunneierne lengst nord på Vegglifjell vil lage felles tiltaksplan for bruken av 5 %- og 10 %-inntektene framover. Dette gir enda bedre muligheter til å gjennomføre gode tiltak. Aktuelle tiltak framover er ny barneheis i Skisenteret, utbedring av dagens heis, nytt garasjebygg samt bedre parkeringsforhold i Killingdalen m.m..

 

Det er ønske om å arbeide videre med skistadion i samarbeid med Rollag og Veggli Idrettslag. Buskerud fylkeskommune godkjente spillemiddelsøknad for skistadion i år, og skistadion kan få tildelt spillemidler allerede neste år. Det er ønske om få til anlegg for snøproduksjon på skistadion slik at vi kan garantere langrennsløyper snart det er kuldegrader på høsten.

 

Andre aktuelle tiltak er planfri kryssing av skiløyper over Vegglifjellvegen, noen nye langrennsløyper og restaurering av Lauvhovdtjønna for å fremme fiske og bading.

 

Framdrift

Det er tomtesalget på Vegglifjell som avgjør hvor raskt planene kan gjennomføres. Det er imidlertid liten grunn til å tro at salget brått skal avta. Vi er veldig fornøyde med de grepene vi har tatt for å sikre finansiering av fellestiltak, det lover svært bra for en positiv utvikling av Vegglifjell som hytte- og turistområde i årene som kommer!

 

Vegglifjell Infra SA

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo