Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Møte med grunneiere og representanter for hytteeiere i Nore

Det ble 7. februar 2014 avholdt et møte for alle grunneierne som er eiere av Roevegen, representanter for hytteeierne og styret i veilaget. Målet var å sette opp noen grenser for forvaltningen av Roevegen på vinterstid. Det ble bestemt å utrede en mulig brøyteordning fra Veggli-siden og innover mot hytteområdene. Ingen av grunneierne var interessert i en brøyteordning fra Eie og opp. Det ble også bestemt at det skulle gis tillatelse til brøyting til næringsformål, herunder hyttebygging.

Sted: Veggli Vertshus

Tid:  Fredag 7/2 – 2014  kl. 1900

 

Innkalt var alle grunneiere (medeiere) på Noresiden og representanter for hytteeierne:

 

Følgende var til stede:

Reidar Syvertsen, Leif Rustgaard, Alf Vegard Nymoen, Jonny Myran, Lars Terje Bekkeseth, Nils Strømmen, Odd Arve Lund, Tore Bergstøl og Bjørn Schei.

 

Undertegnede orienterte om bakgrunnen for møtet. I flere årsmøter var styret i veilaget av hytteeiere blitt bedt om å utrede en mulig brøyteordning. I forbindelse med en mulig utbygging av hyttetomter ved Dalset, var dette blitt mer aktuelt.

 

  1. Utbygging av tomtefelt. Ønske om brøyteordning i forbindelse med dette.

Reidar Syvertsen orienterte på vegne av utbyggerne om at det ennå ikke fantes noen konkret fremdriftsplan for de 26 tomtene som var godkjent ved Dalset. De ventet fremdeles på en avklaring angående strømutbygging. En mulighet var at det ville bli for dyrt med høystandardtomter, og at de ville satse på grønne tomter i stedet (lavstandard). Syvertsen var enig i at de måtte bidra til en nivåheving av veien, dersom det skulle bli helårsvei frem til de nye tomtene, men sa at utbyggerne fremdeles ikke hadde diskutert dette.

  1. Hvilke oppgraderinger av veien (Dalset-Eide) bør gjøres? Hvem skal betale for dette, og hvordan skal det organiseres?

Det var enighet om at en eventuell brøyteordning måtte være fra Dalsethaugen og inn til hyttene. Ingen av grunneierne så det som aktuelt med en permanent brøyteordning fra Eide og opp til fjellet. På strekningen fra Dalset måtte veilegemet styrkes slik at det tålte telehiv. Det måtte legges på bærelag og slitelag på hele den strekningen som skulle fungere som helårsvei. Det ble antydet en meterpris på kr. 350,- for dette, og en total investering på rundt 1 million. Dette måtte deles mellom brukerne; da mellom grunneiere som hadde de nye tomtene (for veistrekningen frem til dette tomtefeltet) og de 47 hytteeierne som i dag betalte for brøyting opp til Dalsethaugen. Det ble her antydet en engangsinvestering på rundt kr. 15.000 for de 47 hytteeierne. I tillegg ville den årlige veiavgiften gå betydelig opp for å finansiere brøytingen. Det var bestemt at styreleder i veilaget, styrets representant fra grunneierne på Nore-siden (Jonny Myrann), Tore Bergstøl (hytteeier) og Anne Guri Rustgaard skulle lage en beregning og legge frem et forslag til brøyteordning med ca. priser både for investering og brøyting. Det beste ville være å kunne legge frem dette for veilagets årsmøte i påsken.   

  1. Midlertidig brøyteordning v/Tore Bergstøl. Hvilke rammer skal det være for en slik ordning?

Undertegnede orienterte om bakgrunnen for at Tore Bergstøl hadde brøytet veien fra Eide og opp. Han hadde høsten 2012 forespurt styret om han kunne holde veien oppe vinterstid som en prøveordning. Dette ble det sagt nei til grunnet usikkerhet om veien tålte dette og ansvaret for sikkerhet og forutsigbarhet knyttet til brøytingen. Bergstøl spurte da om å få brøyte opp til egen hytte i forbindelse med arbeid som skulle gjøres der. Dette ble det sagt ja til frem til vinterferien, mot at han fikk tilgang til nøkkel og låste veien etter seg. Det var en forutsetning at veien skulle være stengt. Det ble nesten ikke brøytet i sesongen 2012/13. Bergstøl fikk tillatelse på de samme premissene i inneværende vinter.  Det hadde kommet noen få klager på dette i forhold til skuterkjøring, skiløyper og høye brøytekanter.

            Grunneierne på møtet mente at all brøyting og kjøring skulle tillates i forbindelse med næring. Dette gjaldt også for hyttebygging, ikke bare i år, men som et gjeldende prinsipp. Dette ble vedtatt mot stemmene til Jonny Myran og Lars Terje Bekkeseth. Tore Bergstøl informerte om at han ennå ikke hadde fått begynt på arbeidene på hytta, og dersom han ikke fikk brøyte lenger enn til vinterferien, ville brøytingen han hadde gjort hittil, være bortkastet. Grunneierne mente Bergstøl skulle få kjøre så lenge han ville i år, så lenge han etter eget skjønn tok hensyn til at veien ikke skulle ta skade av dette. Dette ble vedtatt mot stemmen til Jonny Myran.    

 

Øystein Morten

tlf: 41560955/oystein.morten@gmail.com

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo