Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Protokoll fra Årsmøte i april 2014.

Øystein Morten orienterte om en evt. ny brøyteordning fra Dalsetbommen og inn til ca. Roe seter for hytteeiere i Nore. Kostnadene er usikre med foreløpige tall men styret skal jobbe med saken. Det ble bedt om at det må foreligge et vesentlig bedre grunnlag for å få riktige priser. Hva med de som ikke vil være med på ordningen? Skal de tvinges med ble det spurt om?

SAMEIET PERSBU-HØYBULI/PERSBUHAUGEN-ROE/EIDE VEGEN

 

 

Protokoll årsmøte 16.04.2014

 

Møtet ble avholdt på Veggli fjellstue onsdag 16.04.2014. Det møtte ialt 20 medlemmer/andelseiere.

 

Sak 1 Valg av ordstyrter

Øystein Morten ble valgt.

 

Sak 2 Valg av protokollfører

Bjørn Schei ble valgt

 

Sak 3 Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Bjarne Bergstøl gis fullmakt til å representere kona på årsmøtet. Ellers ingen merknader og innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

 

Sak 4 Valg av 2 personer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen

Valgt ble Terje Pytte, Nore og Øystein Selbo, Rollag.

 

Sak 5 Styrets årsmelding for 2013/14

Øystein Morten la fram årsmeldingen og redegjorde. Rennekvammen ba om at webadressen blir inntatt under Vegglijellveien.no.

Vedtak: Årsmeldingen for sameiet ble vedtatt med merknad.

 

Sak 6 Reviderte regnskaper for 2013

Øystein Morten la fram regnskapet og redegjorde for de enkelte postene. Regnskapet er ferdig revidert og godkjent uten merknader fra revisor.

 

Rennekvammen hadde følgende merknader/kommentarer:

- ber om at kr.105.000,- medtas som innkomst fra Statens landbruksforvaltning.

- ber om at kostnader vedlikehold av hver vei medtas/fordeles i årsmeldingen.

- ber om at det innbet. Tilknytn.avg. på kr.7.500,- for hver tomt. Regning sendes fra Økonomi-fokus.

- ønsker mere detaljerte opplysninger om regnskapet. 3-deling på Dalseth, Persbu og Nore.

- Øystein opplyste at alle adm. kostnader skal fordeles på hvert område.

- ønsker ikke brøyting av egen privat parkering.

 

Det ble ellers spurt om timelister fra brøyter og det ble etterlyst at det dokumenteres antall turer og tidsforbruk (dato og tidsbruk)

 

Terje Pytte ber om at det på skilt langs veien påføres tidspunkt for brøyting på torsdager på Persbuveien fram til Dalsetbommen.

 

Det ble reist spørsmål om hvordan hytteeiere som kjører opp fra Eide sdkal betale. Spørsmålet tas opp med Hallgeir i Vegglifjellveien veilag.

 

Det ble bedt om at det framlegges et balanseregnskap.

 

Vedtak: Regnskap for sameiet ble godkjent med merknader. Balanseregnskap settes opp.

 

Sak 7 Budsjett innbefattet årsavgifter for 2014/15

Øystein Morten la fram budsjettet som er noe omarbeidet fra forrige år med noe justerte priser.

Det ble diskutert om grunneiere som har private hytter og setre bør betale veiavgifter.

Grunneiere betaler idag ingen avgift. Dette bør styret se på ble det antydet.

 

De 2 som ikke har hytte på Dalsethaugen tas ut slik at det blir 39 + 2 = 41 hytteeiere.

 

Vedtak: Budsjettet for sameiet ble diskutert og ble godkjent.

 

Sak 8 Prosjektering av brøyteordning for hytteeiere i Nore

Øystein Morten orienterte om en evt. ny brøyteordning fra Dalsetbommen og inn til ca. Roe seter for hytteeiere i Nore. Kostnadene er usikre med foreløpige tall men styret skal jobbe med saken. Det ble bedt om at det må foreligge et vesentlig bedre grunnlag for å få riktige priser. Hva med de som ikke vil være med på ordningen? Skal de tvinges med ble det spurt om?

Det ble bedt om at styret/oppnevnt arbeidsgruppe får fullmakt til å jobbe videre med saken og sende den ut på høring

 

Det ble oppfordert til å ta kontakt med tiltakssjef i kommunen for å undersøke muligheten for statstilskudd til oppjustering av skogsbilvei samt til oppjustering av bruer på strekningen ned til Eide.

 

Vedtak: Styret/arbeidsgruppe arbeider videre med saken og sender saken ut på høring.

 

Sak 9 Eventuelle innkomne saker

Ingen saker innkommet.

 

Sak 10 Valg

Følgende personer er på valg:

styremedlem: Jonny Myran, vara: Egil Eide

styremedlem: Bjørn Schei, vara: Målfrid Blåvarp Bergstøl

revisor: Olav Haugen

valgkomite: Øivind Nilsen

Valgkomiteen hadde innstillt på gjenvalg på samtlige.

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Etter valget ble det nye styret for 2014/15 følgende:

Leder: Øystein Morten, vara Steinar Ståland (grunneiere Rollag)

Jonny Myran, vara Egil Eide (grunneiere Nore) valgt for 2 år

Bjørn Erik Haugen, vara Harald Grønvold (grunneiere Rollag)

Jan cato Landsverk, vara Ole Jørgen Johansen (hytteeiere Rollag)

Bjørn Schei, vara Målfrid Blåvarp Bergstøl (hytteeiere Nore) valgt for 2 år

 

Valgkomite:

Øivind Nilsen (hytteeier Rollag) valgt for 2 år

Steinar Ståland (grunneier Nore)

 

Revisorer:

Olav Haugen (hytteeier Rollag) valgt for 2 år

Ragnvald Mykstu (grunneier Rollag)

Til å meddele signaturrett er følgende valgt:

Øystein Morten (grunneier Rollag)

Bjørn Erik Haugen (grunneier Rollag)

Jonny Myran (grunneier Nore)

 

Sak 11 Godtgjørelse til tillitsvalgte

 

Vedtak: Nåværende satser videreføres

 

Satsene er.

Alle styremedlemmer får kr.1.000,- pr. møte.

Leder får i tillegg kr.30.000,- fast pr. år.

Kasserer får i tillegg kr.12.000,- fast pr. år.

Kjøregodtgjørelse statens satser til alle i styret.

 

 

 

Dato:

 

 

Øystein Morten (leder)

 

 

 

 

Terje Pytte Øystein Selbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Bjørn Schei

Kongsberg 08.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo