Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET PERSBU-HØYBULI/PERSBUHAUGEN-ROE/EIDE VEGEN

Møtet ble avholdt på Veggli fjellstue onsdag den 12.04.2017. Det møtte ialt ca. 30 medlemmer/andelseiere.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I SAMEIET PERSBU-HØYBULI/PERSBUHAUGEN-ROE/EIDE VEGEN AVHOLDT PÅ VEGGLI FJELLSTUE DEN 12.04.2017

 

Saksliste:

Sak 1: Valg av ordstyrer: Øystein Morten ble valgt.

Sak 2: Valg av protokollstyrer: Bjørn Schei ble valgt.

Sak 3: Godkjenning av innkallingen, fullmakter og saksliste:

  • Jonny Myran hadde fullmakt fra 2 grunneierne. Bjarne Bergstøl hadde fullmakt fra andre.

Sak 4: Valg av 2 stk til å underskrive protokollen:

  • Bjarne Bergstøl og Bente Anita Grønvold ble valgt.

Sak 5: Styrets årsmelding for 201672017:

  • Øystein Morten gikk punktvis gjennom årsmeldingen og orienterte. Det var noen spørsmål vedr. om hvorfor veien var brøytet fra Eide og oppover mot Dalset Sameie.. Noen mente/ønsker at det bør betales til Dalset sameie for antall turer de har kjørt i vinter fra Dalsetbommen og innover mot Roe.  Tore Bergstøl mener at alt for mange har kjørt/benyttet seg av veien vinterstid uten at de har betalt. Det ble reist spørsmål om nødvendigheten av salting av veiene sommerstid. Ingen merknader til årsmeldingen ellers og den ble vedtatt.

Sak 6: Revidert regnskap for 2016: Øystein morten gikk gjennom regnskapet først for alle de 3     områdene og deretter samlet regnskap for veilaget. ToreB foreslo at styret skal søke om     tilskudd til redningsmidler for å kunne å åpne/montere elektronisk bom ved Eide. Det må     settes opp bedre skilting enn hva som er i dag. Bjarne Bergstøl foreslo at det fra styret må     sendes info til arrangør av 10 topper og opplyse de om at det kunngjøres at det skal betales     bomavgift ved Eide. Det var ellers ingen kommentarer til regnskapet som var revidert og     regnskapet ble deretter vedtatt.

Sak 7:  Budsjett innkl. årsavgifter for 2017: Øystein Morten orienterte om det foreslåtte budsjettet.     Det er foreslått en økning på kr.100,- til hver hytteeier for veivedlikehold. Det ble foreslått at     styret gis fullmakt til å justere inntekter/utgifter i budsjettet ut fra anbud fra brøyter.

    Budsjettet ble vedtatt uten andre merknader.

Sak 8: Anbudsdokumenter brøyting/vedlikehold: Øystein Morten gikk gjennom styrets forslag til     nytt anbudsdokument som skal sendes ut med virkning for sesongen 2017/2018. 

    Det var ingen merknader til foreslåtte anbudsdokument.

Sak 9: Eventuelle innkomne saker: Ingen saker var innkommet.

Sak 10: Valg: Følgende styremedlemmer er på valg/går av:

  • Styret: Øystein Morten , vara. Steinar Staaland
  • styret: Jon Cato landsverk, vara: Ole Jørgen Johansen
  • Styret: Ole Øyvind Tveiten, vara: Harald Grønvold
  • Revisor: Olav Haugen
  • Valgkomite: Steinar Staaland

Blant styrets medlemmer skal det også velges en leder.

 

Valgkomiteens formann foreslo følgende forslag for nytt styre.

Leder: Steinar Staaland, vara: Ole Øyvind Tveiten (grunneiere Rollag)

Styret: Jon Cato Landsverk, vara: Ole Jørgen Johansen (hytteeiere Rollag)

Styret. Bente Anita Grønvold, vara: Torstein Gaarder Vikan (grunneiere Rollag)

Revisor: Øystein Morten

Valgkomite: Ulrik Hoff

Signaturrett: Steinar Staaland, Bente Anita Grønvold og Jonny Myran.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

I tillegg sitter følgende i styret valgt på årsmøtet i 2016:

Styret: Bjørn Schei, vara: Målfrid Blåvarp Bergstøl (hytteeiere Nore)

styret: Jonny Myran, vara: Egil Eide (grunneiere Nore)

Revisor: Ulrik Hoff

Valgkomite: Øyvind Nilsen

 

 

Sak 11: Godtgjørelse til tillitsvalgte: Valgkomiteens leder foreslo følgende godtgjørelse for styremedlemmer: Styrets leder kr.35.000,- kasserer kr.20.000,- Styremedlemmer mottar kr.1.000,- hver i godtgjørelse pr. møte.

 

Bjørn Schei (referent)

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo