Søk

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Referat fra styremøte 15 september 2015

Sted: Lampeland hotell Tid: Torsdag 10/09 – 2015 kl. 1800

Innkalt var styrets medlemmer:

    Bjørn Ivar Schei    

    Jon Cato Landsverk

    Ole Øyvind Tveiten    

    Jonny Myrann

    Øystein Morten                             

    

 Ole Øyvind Tveiten hadde meldt avbud. Vara Harald Grønvold møtte. Ellers møtte samtlige.  

 

 

Følgende saker ble tatt opp:

 

 1. Forholdet til Vegglifjellvegen veglag. Hvem skal gjøre investeringene i veien? 

 

Avtalen med Vegglifjellvegen veglag om vedlikeholdt av veien fra krysset ned mot Vegglifjellvegen til Dalsethaugen, var utløpt. Det var blitt inngått muntlig avtale om forlengelse av avtalen frem til entrepenørens kontrakt for vedlikehold i området gikk ut i 2017. Avtalen sier at Vegglifjellvegen veglag skal opprettholde standarden fra når avtalen ble inngått i 2005. Denne avtalen omfatter ikke bare vedlikehold, men også utbedringer av veien. Kun ved en nivåhevning av veien skal vårt veilag foreta investeringene. Styreformann i Vegglifjellvegen veglag Halgeir Tveiten hadde gitt beskjed om at vårt veilag kunne beholde penger innbetalt i bommen ved Eide.

 

 

 1. Gjennomgang av tilknytningsavgifter. Hvordan skal pengene forvaltes?

 

Totalt var det her innbetalt kr. 370.000 fra veilagets opprettelse. Disse pengene var ikke gått inn på noen egen investeringskonto og hadde blitt brukt til veilagets øvrige utgifter i løpet av disse årene, og ikke til en nivåhevning av veien. Det finnes ingen ekstra midler i veilaget per dags dato. Det er i dag så godt som umulig å finne ut den nøyaktige fordelingen for bruken av disse midlene. Styrets forslag var å sette en strek ved dags dato. Tilknytningsavgifter skal fra nå av settes inn på en egen investeringskonto i banken og bruken kun til oppgradering av hovedveien opp til Dalsethaugen og innenfor veinettet Persbu/Høybuli. Det som har skjedd tidligere kan vi ikke gjøre noe med. Dette forslaget vil bli lagt frem på neste årsmøte. Det ble avtalt et møte mellom Øystein, Bjørn og Torunn (regnskapskontoret) for å gå gjennom eventuelle restanser på innbetaling av tilknytningsavgifter. 

 

 

 

 1. Gjennomgang av økonomi og budsjett.

 

Det så ut som veilaget holdt seg innenfor årets budsjett. Totalt var det ca. 190.000 på konto. Ca. 58.000 skulle utbetales til styret og et sted mellom 50.000 og 100.000 i forbindelse med en naturskade på Nore-siden.  

 

 1. Årsavgifter og fakturering for sesongen 2015/2016.

 

I henhold til budsjettet skulle det sendes ut fakturaer for ca. 815.000 kr. Dette omfattet betaling for 20 ekstraturer på Dalsethaugen og 31 ekstraturer for Persbu/Høybuli for sesongen 2014/15. Betalingen per hytteeier i hvert enkelt område ville ligge nære opptil summene vedtatt i årsmøtet.  

    

 1. Utredning av brøyteordning til Roe seter. 

 

Det ble bestemt å gjennomføre en befaring for å se på hvordan veien skulle brøytes. Bjørnar Hagen skulle være med, og på bakgrunn av befaringen skulle han gi en pris på vinterbrøyting til Roe seter. Jonny, Øystein, Bjørn og Tore Bergstøl  skulle også være med på befaringen. Knut Olav Groven skulle gi en pris på oppgraderingen frem til Roe seter. Samtlige 47 hytteeiere som i dag betaler avgift til Vegglifjellvegen (kr. 500) måtte få tilbud om denne vinterbrøytingen. På et senere tidspunkt kunne antall hytteeiere eventuelt snevres inn. 

 

 1. Oppgradering av Roevegen i forbindelse med tomtefelt på Dalset. Status

 

Det hadde ikke vært noe arbeid i sommer. Hele oppgraderingen var nå planlagt til neste år. En ny brøyteordning kan eventuelt påbegynnes neste vintersesong. 

 

 1. Inkassosak med Arek Wandas. Grunnlaget for kravet. 

 

Her var det sent et brev med omfattende dokumentasjon, og Wandas hadde godtatt kravet. 

 

 1. Vedlikehold Roevegen.

 

Jonny informert om skraping og en rekke mindre arbeider som var gjennomført. 

 

 1. Eventuelt,

 

Det ble informert om at Torunn på regnskapskontoret var i ferd med å oppdatere lagets informasjon i Brønnøysundregisteret. 

 

 

Øystein Morten

tlf: 41560955/oystein.morten@gmail.com

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo