Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Midlertidig omlegging av skitrasé

Løypetraséet ved Killingdalen Sør legges midlertidig om i anleggsperioden.

VEVAS (Vegglifjell Vann- og Avløpselskap AS) holder på med infrastrukturarbeid i Killingdalen Sør. I den anledning ber dem om å komme tilbake til hvor lenge anleggsperioden blir, da de ikke har full kontroll med grunnforholdene ennå.

Bl.a. sprengning av fjell gjør fremdriften usikker og forsinket.

Med litt mer snø har VEVAS funnet en midlertidig trasé som vil gjøre det fremkommelig for løypemaskinen slik at det vil bli løyper også til slepeskaret når snøforholdene gjør det mulig. Pakking av traséene til Slepeskaret må gjøres så snart snøen laver ned. Det midlertidige traséet ses inntegnet på bildet over.

Etter endt anleggsperiode lover VEVAS en forbedret skitrasé fra Killingdalen og ned mot Fjellstua.

Litt om prosessen:

Følgende arbeider er utført fra i høst med veg, vann, avløp, strøm og fiber:
· Veg fram til hyttefeltet samt en del interne veger
· Trafo nr. 1 er på plass
· Vannboring med brønnhus
· Skikulvert i betong er ferdig
· Mellom ny skikulvert og endemast for høgspentledning har vi lagt all infrastruktur i bakken
· Mellom endemast og trafo/brønnhus i feltet er all infrastruktur lagt i bakken

Følgende utbedringsarbeider er utført samtidig for skiløypa:
· Traseen er lagt om mot Devegg og mot ny kulvert
· Gamle klopper er erstattet av nye rør på 2 steder
· Sprengning av fjell i vanskelig område, planering

Videre framdrift:
· Hovedgrøft for vann og avløp skal graves fra myr som ligger øst for området (der avgrening går opp mot Veggli Friluftspark)
Interne VVA-anlegg og øvrig infrastruktur i hyttefeltet

Verktøylinje

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo