Bildetekst: Det lyser fra hyttene på Vegglifjell i vinternatta. (Foto: Arild Finstad).

Vegglifjell Friluftslag har blitt bedt om å stille et spørsmål til Rollag Elverk i forbindelse med strømutfallet i romjula.

Her er svaret fra Rollag Elverk:

Svar på henvendelse om kapasitetsproblemer/strømutfall i nettet på Vegglifjell

Først vil vi takke for gode spørsmål. Rollag Elektrisitetsverk SA(RE) er opptatt av at kundene skal kunne føle seg trygge på at vi kontinuerlig jobber med å opprettholde en sikker og stabil strømforsyning. Spørsmål som rettes til RE på denne måten vil bidra til at ulike problemstillinger kan oppklares.

Slik situasjonen er nå er det ikke kapasitetsproblemer i nettet som forsyner Vegglifjell. Selv om 2017 var et rekordår for nettilknytninger vil det gå mange år med samme utbyggingstakt før kapasiteten er for liten. RE jobber med å være i forkant slik at nødvendige utvidelser tas før de blir et problem. De siste fem årene er det investert et betydelig beløp i å sikre og forbedre denne forsyningen. Dette gjelder investeringer der vi bygger ned linjer til kabel og nye kabelforbindelser som har gitt muligheten for ringkjøring. Samlet sett har investeringene gitt en vesentlig forbedring av forsyningssikkerheten og av kapasiteten.

Når det gjelder strømstansen i slutten av Julen 2017 så skyldtes den i hovedsak en feil på et vern i høyspentnettet. Denne feilen kunne kommet når som helst på året. Det at den kommer i en periode med mye folk på fjellet er tilfeldig. Nødvendig tiltak/utstyr til HS-vernet ble bestilt/montert omgående slik at risikoen for nye utfall av denne typen nå er redusert.

Når det gjelder inntrykket av at dette skjer «hver jul» så er nok det litt upresist. Forrige utfall i romjulen var julen 2014. Feilen den gang hadde en annen årsak enn feilen i 2017.

RE jobber systematisk og målrettet med å identifisere og redusere risikopunktene i vårt nett. Store snømengder, vær og vind vil allikevel kunne være med å skape utfordrende situasjoner. Skulle strømmen bli borte vil RE sette på nødvendige ressurser slik at belastningen for kundene blir så lav som mulig.

Vi håper dette var oppklarende.

Med vennlig hilsen
Rollag Elektrisitetsverk SA