En oppdatering av situasjonen for villreinen på Lufsjåtangen

Villreinutvalget hadde flytelling lørdag 17 mars. De fant da tre flokker på Lufsjåtangen. Den lengst øst, på knapt 1000 dyr går fortsatt i området rundt Kvannehøgdin. Her er senderen falt av. Den andre store flokken har trukket litt vestover, og går mellom Nysetre, Sedalsbrotet  og Borgsjåbrotet. Se kartet, som viser de to GPS-senderne, bl. a 217, som er oppdatert på ulikt tidspunkt.

I tillegg fant Villreinutvalget en tredje flokk som også sto langt vest på tangen. Den er ikke talt opp enda. Videre sto det på lørdag noen hundre dyr på vestsida av vegen, oppe på Gavlen. Den observante vil også se at simla på nordsida av Sønstevatn, har mistet sin sender. En del tellere løses automatisk ut på denne tiden. Telleren er funnet, og som det framgår befinner telleren seg nå i Uvdal.

Villreinutvalget vil i løpet av kort tid telle nøyaktig opp alle flokkene. Utvalget oppfordres med dette om å formidle resultatene  så snart de foreligger.

Bildetekst: Deler av den flokken som nå står ved Sedalsbrotet / Borgsjåbrotet. Foto: Hans Henrik Brusgaard.

Ut fra dette er det nå flere dyr på Lufsjåtangen enn tidligere i vinter. SNO sin henstilling om at løypekjøring ikke foretas står derfor ved lag inntil videre. Det er viktig at dyra får ro.

Mvh Lars Inge Enerstvedt

SNO Hardangervidda.