Her er hyttebrukerundersøkelsen

Rollag Næringsforening har i samarbeid med Vegglifjell Friluftslag gitt Østlandsforskning i oppdrag å gjennomføre en brukerundersøkelse i Rollag kommune. Formålet med undersøkelsen er å få god kjennskap til hvilke krav og ønsker dere som eiere av fritidsbolig/hytte og øvrig besøkende i Rollag har til området, og sørge for at dere trives. Det gjelder for eksempel forhold som tilrettelegging av service- og aktivitetstilbud. Undersøkelsen kan virke omfattende, men kunnskapen undersøkelsen gir vil være viktig i forhold til videreutvikling av service og reiseliv på en måte som ellers ikke lar seg gjøre. Vi håper derfor at du/dere vil bruke litt tid på å besvare spørsmålene. Vi gjør oppmerksom på at alle data blir behandlet konfidensielt.

NB! Vi ønsker at så mange som mulig besvarer undersøkelsen. For å nå andre besøkende, familiemedlemmer og eiere av fritidsbolig/hytte som ikke har registrert e-postadresse, legges denne lenken til undersøkelsen ut (se nedenfor).

Dersom noen i din husholdning har mottatt en lenke til undersøkelsen per epost ber vi om at kun en av dere besvarer som eier av fritidsbolig/hytte, andre besvarer da som besøkende.

Svarene blir bare brukt til å lage statistikk, og ingen svar kan tilbakeføres til enkeltpersoner. Det er kun Østlandsforsknings personale som har tilgang til besvarte skjemaer.

For å besvare undersøkelsen, vennligst bruk følgende lenke:

https://ostforsk.opinio.net/s?s=6769

Kontaktperson for undersøkelsen er Rollag Næringsforening ved styreleder Liv M. Berven.

På forhånd tusen takk!