Små og store ting før skisesongen

Vegglifjell Friluftslag med mange gode hjelpere gjør en rekke både små og større tiltak for at skiløypene skal bli enda bedre kommende sesong.

Vegglifjellvegen Veglag har satt opp permanente fareskilt ved veikryssinga i Votnedalen. Takk til Hallgeir Tveiten.

I Killingdalen har Bjarne Kvale ryddet ny trasé over veien i retning Slepeskaret. Den nye hovedløypa mot Slepeskaret vil fra kommende sesong bli lagt om. Nå skal den gå over “tunet” til Skistugu, opp til veien – som den følger noen få meter, før den går innover fjellet. Den tidligere traseen har vært utfordrende de første parhundre meterne fra veien og oppover. Her er det bekk, kloakkanlegg og et oppkomme – som har gjort løypekjøringen krevende. Killingdalen Hytteforening har gjort noen utbedringer i år, og løypa vil bli kjørt når det er forhold til det. Takk til Killingdalen Hytteforening, og spesielt til Bjarne for bra utført arbeide.

Vegglifjell Hytteforening har i høst gjort klar tilbringerløype fra Mykstu/Lienfeltet. I noen partier er den litt smal, slik at den sannsynligvis vil bli kjørt opp med vårt nye løypeutstyr, som er 2 meter bredt. I tillegg har hytteforeningen ryddet og kvistet i den nye tidligløypa. Takk til hytteforeningen, og spesielt Øyvind S. Haugen for organisering av arbeidet.

På Søre Vegglifjell har også en stor dugnadsgjeng vært i sving. Det har blitt laget nye klopper i løypa Sundtjønn Vest. De har også kloppet noen stier, og lagt løypa unna noen våte partier ved Skjærbrekka. En stor takk til dugnadsgjengen, og spesielt til Ole Petter Hobbelstad for initiativ og organisering av arbeidet.

Ole Petter har også tatt initiativ til omlegging av løypa ved Skjærbrekka i retning Steintjønn. Her har det i sommer kommet enda en hyttevei, og det er nå tre kryss på tohundre meter. Søknadsprosessen har tatt noe lengre tid enn vi håpet på, og det er usikkert om vi klarer å få på plass denne omleggingen i høst. Men vi håper det kan la seg gjøre.

I forrige sesong ble det kjørt ei ny tverrløype i Votnedalen. Den blir i kommende sesong flyttet til vest for Kråkåsløken, og vil gå fra Gverset til Kråkås, innerst i Votnedalen. Løypetraseen er hugget ut og merket.