Anleggsstart for kulvert

Arbeidene med å bygge kulvert for skiløypa under veien ved Lauvhovd starter nå. Løypekrysset ved Lauvhovd er den med størst trafikk både av biler og skiløpere, og har blitt definert som det mest trafikkfarlige på Vegglifjell.

Det er derfor naturlig at Vegglifjell Friluftslag bygger den første kulverten på fjellet akkurat her. Det er Nore Fjelldrift AS som står for anleggsarbeidet.

Veien videre oppover fjellet vil i anleggsperioden bli lagt litt om nedenfor eksisterende vei. Hvis vi ikke støter på noe uforutsett er målet at byggingen skal være ferdig 30. november.

Det vil selvfølgelig bli stygt her mens vi holder på. Men vi håper dere er overbærende med det. Det skal ryddes og pyntes, slik at dette blir en pen undergang og inngang til den kommende skistadionen på Lauvhovd.