Bildetekst: I starten av februar 2018 krysset denne flokken veien over Imingfjell, og oppholdt seg over lengre tid på vinterbeitene på Lufsjåtangen. (Foto: Norsk Villreinsenter).

Fylkesmannen og SNO fornøyd med samarbeidet om villreinen

Fylkesmannen og SNO er fornøyd med aktørene på Vegglifjell om samarbeidet i forbindelse med at det befant seg en villreinflokk på omtrent 2000 dyr på Lufsjåtangen sist vinter.

På et møte i forrige uke fikk de tre kommunene Rollag, Nore og Uvdal og Tinn og alle som driver med løypekjøring i disse kommunene en oppsummering fra Fylkesmannen ved Even Knutsen og Lars Inge Enerstvedt fra SNO om hvordan de syntes samarbeidet hadde vært.

Bildetekst: Lars Inge Enerstvedt hos Statens Naturoppsyn var godt fornøyd med samarbeidet med Rollag kommune, Vegglifjell Friluftslag og Vegglifjell Løypeteam. (Foto: Hallingdølen).

Og de var veldig fornøyde med at deres anbefalinger ble fulgt. For Vegglifjell sin del betydde denne anbefalingen at vi ikke kjørte opp løypa rundt Slepeskaret i en seksukers periode. Reglene tilsier at det ikke skal kjøres løyper på over 1000 meter over havet når det finnes villrein i området. Og det aller meste av Slepeskarrunden er høyere enn 1000 meter.

Reinflokken befant seg i all hovedsak på Lufsjåtangen. Dette er relativt langt fra Slepeskarrunden. Det ble derfor stilt spørsmål ved om denne regelen for vår del er uforholdsmessig strengt tolket. På en måte kan det se slik ut, men på den annen side beveget deler av flokken seg en periode helt ned mot Skirveggen.

Norsk Villreinsenter informerte også på møtet om hvor reinflokkene vanligvis oppholder seg på vinteren. Det var ekstraordinært at så mange dyr trakk helt øst på vidda. Dette skyldes sannsynligvis at de har problemer med å finne mat vest på vidda på grunn av ising. Det er veldig viktig at folk ikke går mot reinflokken. En enkelt skiløper kan være nok til at flokken trekker ut av området.

Veien over Imingfjell blir ikke vinterbrøytet nettopp fordi reinen skal ha mulighet til å komme til Lufsjåtangen. Norsk Villreinsenter viste til at scooterløyper på fjellet også kan virke som barrierer reinen kvier seg for å krysse.

Kvistaløypa fra Lufsjå til Imingen ble derfor diskutert i møtet. DNT var representert på møtet, og det ble avtalt at man skulle se på en mulig endring av løypa. Et alternativ er å legge den litt lenger vest. Dette var visstnok et tema som har vært oppe tidligere, men at det hadde vært vanskelig å legge den om siden den var tegnet inn på omslagspapiret til Kvikk Lunsj…