Bildetekst: Artikkelforfatteren idet han innser at det blir veldig vanskelig å ta skibrua ved Hekkanåe på skuldra, for å få den tilbake på plass. (Foto: Arild Løvli).

Små og store ting før skisesongen – del 2

Som nevnt i artikkelen “Små og store ting før skisesongen” er det en rekke ting som skal på plass for at hyttefolket skal få gode skiløyper også kommende sesong.

Mens vi i forrige artikkel konsentrerte oss om planlagt vedlikehold, skal del 2 i artikkelserien handle om ikkeplanlagt vedlikehold.

Vi har fått flere henvendelser om at skibrua ved Hekkanåe hadde tatt seg en seiletur under en liten flom tidligere i høst. For de som ikke har fått med seg hvor Hekkanåe er: Dette er langs tilbringerløypa fra Høggerudsetra til Svartli og Veggli Fjellstue.

Det ene fundamentet veltet, og brua har seilet en god del meter nedover bekken. Vi skal få den på plass igjen, men venter litt til det har kommet mer frost og snø i terrenget, for å unngå skader.

Foto: Arild Løvli.

Ved fjellstua har et løypeskilt på noe mystisk vis knekt. Vi velger å tro at ingen har vært her og saget over stolpen for at den skulle velte.

Uansett hva som har forårsaket dette, er nå skiltene på plass igjen. Takk til Arild Løvli på Veggli Fjellstue. Arild tar et stort ansvar de små og store ting, og har denne gangen spjelka stolpen slik at skiltene har kommet på plass.