Hyttebrukerundersøkelsen: Bruk av områdene

Hvilke områder bruker fritidsboligeiere når de er i Rollag? Er det nærområdet eller er det andre områder som er mer attraktive? Er det forskjell i bruken av områdene mellom sommer og vinter?

Fritidsboligeiere bruker nærområdet Vegglifjell både sommer og vinterstid. Det er liten forskjell mellom bruken sommer- og vinterstid. 20 prosent oppgir at de bruker områder i Uvdal vinterstid av og til, mens om sommeren er det kun 10 prosent som gjør det.

Andre områder utenfor Vegglifjell brukes bare unntaksvis sommer og vinter og omfatter også områder utenfor kommunen.

Det ble gitt noen kommentarer, her er to eksempler:

 • «Drar til Uvdal, bedre alpinanlegg der»
 • «Killingdalen. Flott skiområde. Burde vært bedre knyttet sammen med Vegglifjell. Blir for lite løyper på Vegglifjell med 80-90 km. Burde vært mulig med skuterkjøring løype inn til Lufsjå. Vi går over Killingdalen og ned til Skirvedalen sine løyper og inn til Lufsjå. Viktig å kunne gå skiturer på høyfjellet også.»

På sommerstid er det tradisjonell bruk av områdene som dominerer slik som fotturer på stier og veier.

«Går mye utenfor stier, fordi der er naturen uberørt». Plukking av sopp og bær oppgis som aktivitet av 34 prosent av respondentene. Bading i småvann nevnes også. Det er gitt 15 kommentarer til bruk av området. Merking av stier og tilrettelegging nevnes av flere: Eksempelvis:

 • «Dessverre bygges det over mange gamle stier, kommunen har generelt få umerkede stier, de ender ofte i ingenting»
 • «Er elendig med merkede stier for fotturer. Ligger langt etter sammenlignbare destinasjoner. Skiløypetilbudet har blitt bedre siste år, men kan fortsatt videreutvikles ift. antall hytter og størrelse på området. …»
 • «Flere klopper i myrene»
 • «Savner flere merkede gåturer, runder man kan gå fra søre til nordre Vegglifjell. Det er et stort savn»

Det er også flere kommentarer knyttet til fiske og tilrettelegging:

 • «Ønsker bedre fiskeforvaltning»
 • «Ønsker bedre utvikling av fiskevann»
 • «Fisketidene kan med fordel utvides da det er for mye fisk i deler av fjellet»
 • «Kjenner ikke til tilrettelagt fiskeplass»

En annen er opptatt av at man sikrer turmuligheter direkte ut fra fritidsboligene:

 • «Viktig at man lager “grønne” områder hvor man går turer på stier fra hyttene, det begynner å bli veldig utbygd og tett med hytter, slik at mange snart må kjøre bil fra hytta for å komme til markagrensa.»

I videre utvikling er det viktig å spare grønne adkomstkorridorer mellom fritidsboligområder og turområder både i fjellet og i marka.

På vinterstid er det å gå på ski som er aktiviteten flest oppgir (noe over 30 prosent). Dette understreker viktigheten av å opprettholde god kvalitet og infrastruktur på løypetilbudet.

Ikke mange respondenter benyttet seg av muligheten til å oppgi annen type aktivitet, men kiting, toppturer og fatbike ble nevnt. Dette indikerer at området er egnet for ulike aktiviteter. I fritekstfeltet fremgår bl.a. at langrenn kombineres med alpint og at familiemedlemmer velger ulikt, eksempelvis: «Barna kjører mye alpint».

Mulighet til å gå både i preparert løypenett og utenfor trekkes også frem. Alpinanlegget i Vegglifjell er primært et flankerende tilbud til langrenn og er særlig attraktivt for barn og unge. Det er viktigere å videreutvikle og holde en god kvalitet på langrennstilbudet, enn å legge store ressurser i å utvikle alpintilbudet til å konkurrere med andre nærliggende alpinanlegg. En mulig utvikling av anlegget som kan vurderes er andre snøbaserte aktiviteter som for eksempel aking og skileikanlegg (piper, rails, hopp etc.).

Eksempler på noen andre kommentarer:

 • «Ønsker at det blir kjørt løyper torsdag ettermiddag/fredag morgen.»
 • «Løypenettet må være åpent hele uka. Viktig å kjøre når det er store snøfall, og ikke vente til fredag.»
 • «Godt fornøyde med løypene, vi går på vidda når det er pent, går ned i skogen når det er dårlig vær, sommer som vinter.»
 • «Går mye i ulike traseer. Men gjerne utenfor løypa når mulighet for det og ikke skredfare. Men vi reagerer på de stygge naturinngrepene som nå gjøres for å etablere skitraseer.»
 • «De preparerte skiløyper er de siste 10 år blitt brutt av så mange nye veier til hytter at skiene må tas av eller skiene kan skades. Vi foretrekker derfor å gå sydover til Telemarkssida hvor det er store områder med lite inngrep»
 • «Kjører litt alpint, ofte stans av tekn. årsaker (håper det blir bedre)»
 • «Ønsker bedre alpinanlegg»