Kartleggingen av sykkeltilbudet er ferdigstilt

Vegglifjell Friluftslag har i sommer foretatt en kartlegging av hva som finnes av sykkelmuligheter på Vegglifjell, og sett på muligheter for tilrettelegging slik at sykkeltilbudet skal bli bedre.

Vi har vi tatt utgangspunkt i hyttebrukerundersøkelsen, som gir oss klare tilbakemeldinger på at tilretteleggingen for sykling på Vegglifjell ikke har den standarden som mange ønsker seg.

Vi har startet med å gjøre en vurdering av det tilrettelagte tilbudet som finnes i dag. Deretter har vi gjort en grundig kartlegging av hele fjellet, og søkt etter å finne hvilke muligheter, og eventuelle begrensninger som finnes på Vegglifjell for sykling.

Vi har hatt sonderinger med flere mulige samarbeidspartnere for å se etter potensielle synergieffekter, og muligheter for kommersialisering av sykkeltilbudet.

Dette er altså en kartlegging. Det foreligger ingen konkrete planer om å lage nye sykkelstier. Maskinelt arbeid må søkes om, og alt arbeid må gjøres i samarbeid med grunneierne. Men kartleggingen forsøker å vise retning, og hvordan man kan jobbe videre for å forbedre tilbudet. Det er laget en rapport. Den kan du lese her: Forstudie for å kartlegge om det er marked for å utvikle Vegglifjell som en sykkeldestinasjon