Ti på topp: Ta turen til Velebufjell

Den merka ruta opp til Velebufjell starter i Skjærbrekkdalen. Opp til Velebufjell er det omtrent 2,1 kilometer. Den følger først en gammel traktorvei før den bryter bratt oppover lia. Når du har kommet over tregrensa er det en snau kilometer bort til Velebufjell, som er den toppen lengst vest i dette området.

Vi har brukt toppen vest i dette området i 10 på topp-registreringen. Når du kommer opp på ryggen i øst, fortsetter stien sørover til toppen lengst syd. Dette er altså ikke den høyeste, og vi har derfor merka vestover til den høyeste toppen.

Selv om vi har merka fra Skjærbrekkdalen, er det selvfølgelig mulig å ta turen opp hit fra området ved Molteskarvtjønn. Velebufjell er ingen markant topp, men området her oppe er flott og luftig, med utsikt i mange retninger.

Granskogen under Velebufjellet er påfallende frodig, og har ikke fjellskogspreg selv i 800 meters høyde. Fra Velebufjell ser du ned på Sørkjevannet. Med sin store åpne flate gir det sitt preg på et landskapsrom eller dalføre som lokalt bare kalles Sørkje. Vannet fyller så og si hele dalgangen og avgrenses i sør av Blemassivet, i vest av Velebufjellet og i nord av Senhovd.

God tur.