Bildetekst: Én av de nyinnkjøpte løypemaskinene ble testet i dag.

Ny løypeavtale er på plass, og løypekjøringen er i gang

Løypekjøringen er i gang på Vegglifjell. Som nevnt i en tidligere artikkel, har Vegglifjell Friluftslag inngått en femårsavtale med Fulsaas Maskin om løypekjøring.

Det som blir nytt i år, er at det alltid skal være oppkjørte løyper på Vegglifjell – også fra mandag til torsdag. Men det er ikke penger nok i systemet til å holde hele løypenettet oppkjørt i midtukene. Derfor blir det prioritert å kjøre opp ei løype fra nord til sør i fjellet, slik at alle skal kunne komme seg til ei oppkjørt løype i rimelig nærhet.

Ved begynnelsen av sesongen har vi prioritert å kjøre opp tidligløypene. Ei fra Veggli Fjellstue og sørover, og ei ved Sørkje.

Vegglifjell har et omfattende løypenett – omtrent 80 kilometer med maskinpreparerte løyper, og ca. 30 kilometer med skuterløyper. I den nye avtalen blir løypenettet kjørt opp med tre tråkkemaskiner.  I tillegg vil det være én ATV med tometers løypeslodd og sporsetter, og to snøskutere med enmeters slodd og sporsetter.

Sesongen er inndelt på følgende måte:

01.11 til 23.12: Lavsesong

23.12 til 01.01: Høysesong

02.01 til start vinterferie (uke 7 eller 8): Normalsesong

Vinterferie (uke 7 og 8, eller 8 og 9): Høysesong

Mellomperiode mellom vinterferie og påskeferie: Normalsesong

Påskeferie: Høysesong

Periode fra påskeferiens slutt til 30.04: Lavsesong

Som nevnt over, er det ikke nok penger til å kjøre hele løypenettet hver dag i helger og høysesong. Den vanskelige prioriteringen blir derfor å spare litt når det er stabile forhold, slik at det er mulig å kjøre daglig når forholdene endrer seg mye.

Vi ønsker løypekjørerne lykke til med utfordringen. Hva som er kjørt, kan dere til en hver tid se på skisporet.no. I tillegg vil det komme oppdateringer på Facebooksiden Vegglifjell.