ÅRSMØTE UTSETTES

2020-03-23T10:40:51+01:0023/03/2020|

Til bruksberettigede og andelseiere i Sameiet Persbu - Høybuli/Persbuhaugen - Roe/Eide vegen På grunn av omstendighetene i disse dager ser styret i Sameiet Persbu - Høybuli/Persbuhaugen - Roe/Eide vegen seg nødt til å utsette årsmøtet som var berammet til tirsdag 7. april 2020.

INFORMASJON FRA POLITIET

2020-03-20T12:22:56+01:0020/03/2020|

Nore og Uvdal lensmannskontor har dialog med Rollag kommune i forbindelse med korona-situasjonen. Politiet har egne føringer og retningslinjer for tjenesten som betyr at lensmannskontoret nå er stengt for publikum. I Rollag og Nore og Uvdal kommuner vil politiet patruljere hyttefelt. Dette med tanke på kartlegging av hvor mange fritidsboliger som er i bruk, men også [...]

INNFØRER HYTTEFORBUD

2020-03-20T04:29:26+01:0020/03/2020|

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-12 og § 4-3, jf. forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 8 og § 9 andre ledd. [...]

Opphold, vedlikehold og tilsyn på hyttene

2020-03-19T13:44:46+01:0019/03/2020|

Det ble i ekstraordinært statsråd den 15.03.2020 vedtatt en ny forskrift som regulerer opphold på fritidseiendom (Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbruddet av Covid-19). Det er § 5 som regulerer forholdet rundt fritdseiendom, og her åpnes det for at forhold i forbindelse med strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn [...]

OMRÅDESTATUS

2020-03-17T16:35:20+01:0017/03/2020|

Vegglifjell Friluftslag ønsker å kanalisere trafikk og oppsyn i hytteområdene gjennom Vegglifjell.no. på Facebook. Mange hytteeiere er bekymret for sine hytter, da de ikke selv kan gjøre ettersyn i denne vanskelige perioden. Vi har oppfordret grunneiere i Friluftslaget til å sende meldinger om hvordan situasjonen er, og de vil bli publisert så fort de kommer inn. [...]

Hyttefolk og bygdefolk – sammen i dugnad

2020-03-16T22:27:40+01:0016/03/2020|

Sist torsdag innførte regjeringen de strengeste tiltak som noensinne er innført i Norge etter 2. verdenskrig for å begrense spredningen av coronaviruset. Et av tiltakene er å begrense våre fritidsreiser, og i første omgang ble det ikke spesifisert at dette også omfatter reise til våre hytter. Siste oppdatering er også at regjeringen vurderer å forby reiser [...]

FJELLVEGEN INFO

2020-03-15T21:07:35+01:0015/03/2020|

Med fokus på fritidsbeboere og myndighetenes pålegg om å ikke oppholde seg i fjellheimem velger Vegglifjell Veglag SA å informere om hvordan vi ser på situasjonen. Mange fjellområder velger å sperre eller la være å brøyte veger inn i hyttefelt og områder som virkemiddel.   Hva de enkelte veglag / foreninger velger lokalt  i de forskjellige [...]

VEINYTT

2020-03-15T18:02:12+01:0015/03/2020|

Melding fra styret i Sameiet Persbu - Høybuli/Persbuhaugen - Roe/Eide Veglag Ad myndighetenes pålegg om at fritidsbeboere skal holde seg i hjemkommunen i denne krevende tiden, vil veglaget be brøytemannskapet om at  hytteveiene, på Dalsethaugen og i Persbu/Høybuli -området,IKKE blir brøytet/gruset etter oppsatte tider. Det vil ikke bli brøytet fra hytteveiene inn til hyttene i denne perioden. Dette [...]

Koronaviruset

2020-03-13T13:23:09+01:0013/03/2020|

Vi viser til innlegg hos Rollag.kommune.no: Oppdatert informasjon om koronavirus i Rollag kommune I denne boksen samler vi alle artikler og all informasjon vi har publisert om koronaviruset på kommunens nettside. I tillegg anbefaler vi alle ansatt og innbyggere å holde seg oppdatert via folkehelseinstituttet sin nettside. De oppdaterer informasjon om antall smittede en gang daglig, [...]

Go to Top