«Ønsker vei mellom sør og nord..»

Det har nylig vært årsmøte i Vegglifjell Friluftslag og ny styreleder ble Kjell Blakstad. Han har mange års fartstid i styret, og satt sist som styreleder i perioden 2011-15.

 

Tekst og foto: Knut Rudshaug

 

Vi møtte han på setra rett ved Sundtjønn og har stilt han noen spørsmål om hans tanker i utviklingen av fjellet.

Hva er forskjellen på å tiltre som styreleder i 2020 kontra i 2011?

«Friluftslaget har utviklet seg år for år og de tar tak i problematikk og løser både store og små utfordringer, både for grunneierne og hytteeierne.»

I hvilken retning ønsker du å føre Friluftslaget for de kommende år?

«Først og fremst fullføre det vi kan i forbindelse med skiløypene, spesielt gjelder det «tidligløypa» som er planlagt mellom Fjellstua og Sundtjønn, vi er nå kommet til Øvre Svartli og vi nærmer oss målet. Videre er det viktig å opparbeide tilbringerløyper, der det er behov.

På sommertid er det viktig å tenke hyggelig aktiviteter for folk flest, som badeaktiviteter, stier og sykkel traséer. Vi har et spennende prosjekt som skal utvikles videre på Sundtjønn, og håper på flere samlingsplasser for badeaktiviteter rundt i fjellet.

Rydding og merking av stier er viktig og samtidig videre utvikling av sykkel traséer.»

Stopper du ofte og slår av en prat med folk som du møter i løypene?

«Det blir stort sett kjentfolk som jeg treffer på toppturer om sommeren eller i skiløypa om vinteren.»

Det er ingen kiosker eller kaféer sør for Fjellstua. Hva tenker du om det?

«Fryktelig synd at vi på Sør ikke har fått til et opplegg for salg av kioskvarer, eller en kafé.

Det finnes planer om et yogasenter med kiosk/kafé på Myrefjell litt lenger frem i tid. Det vil bli et positivt tiltak for hele Søre Vegglifjell.»

Norsk Folkehjelp har tidligere vært veldig aktive i fjellet tidligere. Mye av inntjeningen til organisasjonen var basert på utkjøring av varer til hyttekunder. Tiden har utviklet seg og det er åpen vei også på vinterstid. Norsk Folkehjelp bruker nesten ikke hytta lenger og har etablert en base ned i bygda. Hva synes du om det?

«Dette er veldig trist, og spesielt i forhold til helger, vinterferie og påske. Jeg synes det er viktig å ha førstehjelpshytta bemannet, hytta er bygd på dugnad, nettopp for å få en beredskap så nære løypenettet som mulig, i hvert fall vinterstid. Med snøscootere kommer de seg raskt rundt i løypenettet, det kan stå om minutter i utsatte situasjoner.»

Noen andre tanker om Vegglifjell?

«Jeg er meget imponert over løypekvaliteten fra sist vinter. Det tilsier at det arbeidet Friluftslaget har gjort over tid har lagt et godt grunnlag for løypekjøringen, samt at maskinparken er utviklet og løypekjørerne skal ha skryt for selve kjøringen.»

 

«Viktig å tenke på at grunnlaget for aktiviteten til Friluftslaget beror på inntektene fra hyttesalget. Salget vil variere fra år til år og det vil også styre våre prioriteringer for prosjektene som er planlagt.»

 

Har du et spesielt ønske om planer for Vegglifjell?

«Det må bli vei mellom sør og nord. Da vil det være mye raskere å kjøre, for å øke bruken av fellesaktiviteter både sør og nord i fjellet. Det vil være viktig for å opprettholde et godt inntektsnivå for aktivitetene.

 

Da vil vi til slutt ønske deg lykke til som styreleder og ha en riktig god sommer.

«God sommer til alle i Vegglifjell!»