Høring – Kommunedelplan for Vegglifjell


https://www.rollag.kommune.no/article/hoering—kommunedelplan-for-vegglifjell