Årsmøtet i sameiet Persbu – Høybuli/Persbuhaugen – Roe/Eide vegen holder årsmøtet på Veggli fjellstue fredag 2. oktober kl. 17.30. Se årsmøteinnkallingen på hjemmesiden. Årsmøtet er utsatt til denne dato pga. covid 19.