Årsmøtet i Sameiet Persbu – Høybuli/Persbuhaugen – Roe/Eide veglag

Minner om fristen for innsendelse av forslag til årsmøtet som er 1. februar 2021. Årsmøtet er satt til 30. mars 2021 på Veggli Fjellstue.