Planarbeider Persbu Fjellpark

2021-02-23T16:05:42+01:0023/02/2021|

VARSEL OM PLANARBEID: PERSBU FJELLPARK, NORDRE VEGGLIFJELL, ROLLAG KOMMUNE NATURFORVALTER KJETIL HEITMANN Det varsles med dette om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Persbu fjellpark på Nordre Vegglifjell, i hht. plan og bygningslovens § 12-8 og forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Formålet med planarbeidet er å regulere et område [...]

Løypekjøring 20.02.21

2021-02-20T16:31:43+01:0020/02/2021|

Det er registrert misnøye rundt valget om å ikke kjøre løyper i dag. Det tar vi på største alvor og beklager til de som hadde forventet oppkjørte løyper i dag. Vi arbeider i fellesskap for å legge til rette for de best mulige løypene gjennom hele sesongen og derfor synes vi at det er kjedelig når [...]

Vegglifjell Friluftslag inn i sonderende møte med Vegglifjell Eiendom SA om et samarbeid.

2021-03-16T15:38:17+01:0016/02/2021|

Sist fredag åpnet Vegglifjell Eiendom SA sin nye hjemmeside: https://visit-vegglifjell.no. I Friluftslagets siste styremøte redegjorde Solveig Kongsjorden for Vegglifjell Eiendom sine planer med hjemmesiden. Det var bred enighet i styret om at VFL går inn i et sonderende møte med Vegglifjell Eiendom for å se på hvordan vi skal organisere et samarbeid, og deretter komme med forslag [...]

Votnedalen og Svartli Hytteforening

2021-02-02T18:54:54+01:0002/02/2021|

Styret i Votnedalen og Svartli Hytteforening har besluttet å utsette årsmøte til påske pga restriksjonene og utfordringene det vil bli å få gjennomført et godt møte med medlemmene som en følge av Covid 19. Vi kommer tilbake til dato og sted når vi vet mer om hva vi kan forholde oss til når vi skal samle [...]

Go to Top