Sist fredag åpnet Vegglifjell Eiendom SA sin nye hjemmeside: https://visit-vegglifjell.no.

I Friluftslagets siste styremøte redegjorde Solveig Kongsjorden for Vegglifjell Eiendom sine planer med hjemmesiden. Det var bred enighet i styret om at VFL går inn i et sonderende møte med Vegglifjell Eiendom for å se på hvordan vi skal organisere et samarbeid, og deretter komme med forslag om hvilken avtale vi bør innstille oss på.

Bildet fra mobil appen.

Av Knut Rudshaug.