Her presenteres bygg- og anleggsvirksomhetene i Rollag og Veggli.