2020-02-18T11:25:17+01:0018/02/2020|

INFORMASJON OM VEGGLIFJELL EIENDOM Grunneierorganisasjonen Vegglifjell Eiendom SA er nå stiftet og registrert i Brønnøysund. Formålet til organisasjonen er å samle grunneierne på Vegglifjell for å kunne utvikle hele området på en bedre måte, i samarbeid med næringsliv, hytteeiere, andre organisasjoner og kommune.   Det er mer enn 70 grunneiere på hele Vegglifjell, mer enn 2000 [...]

Votnedalen og Svartli Hytteeierforening

2020-01-28T17:02:33+01:0028/01/2020|

Innkalling ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 29. FEBRUAR 2019 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda: 1. Årsberetning 2019 2. Regnskap, revisjonsberetning på møtet 3. Budsjett 2020 4. Innkomne forslag/saker 5. Valg 6. Ordfører Viel Jaren Heitmann om utviklingen på fjellet 6. Vegglifjell Friluftslag ved Knut Rudshaug informerer om status Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet under pkt. 4 [...]

Votnedalen og Svartli Hytteeierforening

2020-02-03T23:16:06+01:0028/01/2020|

Innkalling ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 29. FEBRUAR 2020 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda: 1. Årsberetning 2019 2. Regnskap, revisjonsberetning på møtet 3. Budsjett 2020 4. Innkomne forslag/saker 5. Valg 6. Ordfører Viel Jaren Heitmann om utviklingen på fjellet 6. Vegglifjell Friluftslag ved Knut Rudshaug informerer om status Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet under pkt. 4 [...]

SAMEIET PERSBU – HØYBULI/PERSBUHAUGEN – ROE/EIDE VEGEN

2020-01-28T17:10:34+01:0009/01/2020|

Informasjon fra styret: Denne sommersesongen har styret jobbet med følgende: Taksert veinettet av kompetent person (Veiplanlegger fra Viken skog) for å vurdere muligheten for vinteråpen vei Fra Dalsethaugen til Eide. Ad ny bom-løsning: Sett på kostnadsoverslag sammen med grunneierrepresentanter og befart lignende løsninger i nærområdet og fant ut at de kostnadsestimatene styret hadde funnet, stemte med [...]

Veien over Killingskaret er stengt for vinteren

2019-11-18T18:25:12+01:0018/11/2019|

Illustrasjonsfoto: Veien over Killingskaret mens det ennå var mulig å kjøre der. Veien over Killingskaret er stengt for vinteren Vi har fått følgende melding fra Hallgeir Tveiten, daglig leder i Vegglifjellvegen Veglag: Killingskaret stenger nå. Det går ras på vestsiden av skaret på Tinnsiden. Det er ikke forsvarlig å holde vegen åpen lenger i år. Forholdene [...]

Politisk næringspub på Veggli Vertshus

2019-08-21T09:40:26+02:0021/08/2019|

Politisk næringspub på Veggli Vertshus Det blir politisk næringspub på Veggli Vertshus 28. august klokka 19.00. Debatten ledes av NRK Brennpunkt-journalist, forfatter og fritidsbeboer på Vegglifjell, Bjørn Olav Nordahl. Vi oppfordrer alle til å komme tidligere og ta middagen på vertshuset som har (valg)flesk og duppe på menyen. «Alle» to partiene som stiller liste i Rollag [...]

Hyttefolket på Vegglifjell er tradisjonelle fritidsbrukere

2018-11-29T10:28:13+01:0029/11/2018|

Hyttefolket på Vegglifjell er tradisjonelle fritidsbrukere Er hyttefolket på Vegglifjell tradisjonelle eller moderne fritidsbrukere? Dette var ett av mange temaer som ble diskutert ivrig under presentasjonen av hyttebrukerundersøkelsen tirsdag denne uka. Den foreløpige rapporten fra Østlandsforskning viste i alle fall at det er de tradisjonelle friluftsaktivitetene som står hyttefolket nærmest. 90% av de som svarte på [...]

Resultatene fra hyttebrukerundersøkelsen blir presentert

2018-11-23T08:13:30+01:0023/11/2018|

Resultatene fra hyttebrukerundersøkelsen blir presentert Resultatene fra hyttebrukerundersøkelsen blir presentert av Merethe Lerfald på Veggli Vertshus tirsdag 27. november fra klokka 8 til 10. Merete er forskningsleder hos Østlandsforskning. Det var en ganske omfattende og lang undersøkelse, men til tross for det har ca. 40 % av de som fikk mail om undersøkelsen, eller omtrent 400 personer, [...]

Go to Top