Veilaget Persbu/Høybuli – Roe – Eide

Veilaget administrerer veinettet inn til Persbu, Høybuli og videre innover til Dalset og ned til Eide i Nore.

02.11.18: Veilaget melder om vinterstengt vei: 

Roevegen fra Dalsetkollen og ned til Eide er vinterstengt.. Det er låst bom ved Eide.

Laget har også ansvaret for sideveiene i området, med vedlikehold og vinterbrøyting til hyttefeltene: Persbuhaugen, Rustveien, Persbustubben, Stjerneveien, Høybuli (Persbuområdet) og Dalsethaugen, i tillegg til alle hytteeierne langs veien på Nore-siden.

Totalt administrerer vi vei for 349 hytteeiere.

All informasjon om hendelser med veien, vedlikehold og brøyting skal fremkomme på disse sidene.

Kontaktinformasjon:

Ulrik Hoff (styreformann):

gaupehoff@gmail.com

Tlf: 926 53 807

Kontakttelefon for vintervedlikehold, Entreprenørservice: 924 33 542

Kasserer og styremedlem for hytteeiere i Veggli, Erling Haslerud.

Styremedlem for hytteeiere i Nore, Roy N. Wetterstad.

Styremedlem for grunneiere langs Høybulivegen, Bente Grønvold.

Styremedlem for grunneiere i Nore, Torstein Garder Vikan.