Informasjon fra Vegglifjells lag og foreninger

www.vegglifjell.no tilbyr lag og foreninger, og grunneiere på Vegglifjell å benytte dette nettstedet til å formidle sine opplysninger til egne medlemmer.

Fordelene med å samle alle lag og foreninger på denne måten er bl.a.:

  1. Mulig å legge ut den aktuelle informasjonen som er mest relevant for egne medlemmer. Dette øker informasjonen til de besøkende.
  2. Om en artikkel skrevet av en annen forening eller fra www.vegglifjell.no ønskes å vises på egne nettsider (og visa versa), vil de kunne krysspubliseres. Øker igjen informasjonen til de besøkende.
  3. Kart, vær og føre, bilder og webkamera ligger på sidene.
  4. Hvert lag, forening og grunneier kan selv ha sin egen logo og gjenkjennelse på sine sider.
  5. Enkelt for nye besøkende å lese om nettop deres lag og forening.