Til innholdet

Søre Vegglifjell hytteforening

Søre Vegglifjell Hytteforening er for deg/dere som har hytte på søre Vegglifjell. Foreningen runder snart 400 medlemmer, og vi tar gjerne imot flere. 
Sjekk vår Facebookside også.

Medlemskap i Søre Vegglifjell Hytteforening er frivillig, men det er viktig at så mange som mulig bidrar til en positiv utvikling i området vårt. Vi oppfordrer derfor deg som hytteeier på søre Vegglifjell å melde deg inn og gjennom dette bidra til denne utviklingen.

Full kontingent for 2021 er på kr. 850. Av dette beløpet går kr. 700 direkte til opparbeiding, vedlikehold og preparering av skiløyper, stier og sykkelløyper via Vegglifjell Friluftlag. Resterende beløp dekker blant annet fiskekortordning, drift av webkamera/værstasjon, barneskirenn samt diverse kostnader til drift av selve foreningen. Dersom du/dere har en kontraktsfestet årlig serviceavgift til Vegglifjell Friluftslag, er kontingenten redusert til kun kr 150 for medlemskapet.

Lenke til innmelding