Til innholdet

Innkalling til årsmøte 9. oktober 2021 kl 10.30

Styret i Søre Vegglifjell hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte,

Lørdag 9. oktober 2021 kl 10:30, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn.

Den foreslåtte sakslisten er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av
  1. møteleder
  2. referent
  3. to personer til å underskrive protokoll
 1. Styrets beretning for 2020/2021
 2. Godkjenning av regnskapet for 2020
 3. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2021
 4. Endring vedtekter.  Forslag om å endre følgende:
  1. Styret endres til 6 faste medlemmer.
  2. Oppdatering av vedtektene etter årsmøtebeslutning 20. april 2019 der saksliste til årsmøtet ble utvidet med punkt 5 – Fastsetting av kontingent og budsjett for inneværende kalenderår.
 1. Valg
  1. Medlemmer til styret
  2. Revisor
 1. Innkomne skriftlige forslag
Forslag til saker til årsmøtet


Forslag om evt. andre saker til årsmøtet sendes skriftlig innen 19. september 2021 til e-postadresse post@sorevegglifjell-hytteforening.no

 1. Eventuelt


Styrets årsberetning, finner du HER

Etter årsmøte blir det høstdugnad

 

Planer for dugnad høsten 2021

 1. Rydde løype og bygge klopper Myrefjell/ Sagstua – Smylehaug.


For dette tiltaket er det en forutsetning at tillatelse er gitt innen 09.10

 1. Rydde sommersti, rundløype fra Søre Vorsetvollen, via Myrefjellnatten til Fjelltjønn og tilbake via Kroktjønnnatten til Søre Vorsetvollen.

Her gjenstår å kontakte noen grunneiere for tillatelse før tiltaket kan iverksettes.

 1. Reparere klopp ved Myrefjellsetra. Plank og bærebjelke er knekt.
 2. Reparere og heise klopp ved Kringletjønn. Her hadde en gammeldags brakkejekk vært fint.
 3. Rydding løyper Groholsrunden.
 4. Rydding løyper Steintjønnrunden

 

Mer info om hytteforening, link til påmelding osv

https://soreveggli.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding&fbclid=IwAR0XCPVrPqwJxAlNEigJp5tmc3OUfNjaufNWsm8CbclHRSn-k3muNjDY9B4

Medlemsavgift

Faktura for årskontigent for medlemmer i Søre Vegglifjell Hytteforening vil bli sendt ut etter påske, med forfall 1. mai. Nytt i år er fakturagebyr på 35 kr for de som får fakturaen pr post, for å dekke kostnader. Dersom du tidligere har fått den pr post og nå vill unngå gebyr anbefaler vi at dere opplyser om e-post adresse. Send info til post@sorevegglifjell-hytteforening.no for registrering, husk å opplyse om hyttenr/medlemsnr samt gårds og bruksnr slik at det blir riktig.

Dersom du ikke er medlem ber vi deg melde deg inn på linken over.

Årsmøteprotokoll 2020 del 1
Årsmøteprotokoll 2020 del 2


Innkallelse til årsmøte 20. april 2019, kl 12:00

Styret i Søre Vegglifjell Hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte påskeaften lørdag 20. april 2019 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn.

Den foreslåtte sakslisten er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av
  1. møteleder
  2. referent
  3. to personer til å underskrive protokoll
 3. Styrets beretning for 2018
 4. Godkjenning av regnskapet for 2018
 5. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2019
 6. Endring av vedtekter, bla. som følge av årsmøtebeslutning 2018 om å endre antall faste styremedlemmer
 7. Valg
  1. Medlemmer til styret
  2. Revisor
 8. Innkomne skriftlige forslag

Eventuelle forslag til saker til årsmøtet

Forslag om evt. andre saker til årsmøtet sendes skriftlig innen 30. mars 2019 til e-postadresse post@sorevegglifjell-hytteforening.no.

Styrets årsberetning, finner du HER

Forslag til endring av vedtekter, årsmøtets sak 6, finner du HER


P å s k e s k i r e n n  2 0 1 9

Fra påskeskirenn 2018
Fra påskeskirenn 2018

Vi viderefører tradisjonen med påskeskirenn på samme sted som tidligere (ved Folkehjelpshytta). Rennet starter så raskt som mulig etter årsmøtet, antatt kl. 13:30 påskeaften, og vi ønsker igjen alle små og «store» barn velkommen til en hyggelig opplevelse og trivelig samvær!

Det blir anledning til å kjøpe kaffe og vafler!