Til innholdet

Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 16. april 2022 kl 12.00 med påfølgende barneskirenn.

Innkalling årsmøte 2022 og styrets beretning 2.del 2021

Styret i Søre Vegglifjell hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte,

Lørdag 16. april 2022 kl 12.00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn.

 

Den foreslåtte sakslisten er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av
 3. møteleder
 4. referent
 5. to personer til å underskrive protokoll
 6. Styrets beretning for 2021, del 2
 7. Godkjenning av regnskapet for 2021
 8. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2022
 9. Valg
 10. Medlemmer til styret
 11. Revisor
 12. Innkomne skriftlige forslag

 

Forslag til saker til årsmøtet

Forslag om evt. andre saker til årsmøtet sendes skriftlig innen 1. april 2022 til e-postadresse post@sorevegglifjell-hytteforening.no

Saker - Søre Vegglifjell hytteforening (styreweb.com) – alternativ innmelding av sak

 

 1. Eventuelt

-        Utplassering av hjertestartere.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Søre Vegglifjell hytteforening