Til innholdet

Til alle hytteeiere på Søre Vegglifjell

Dugnad skiløyper og sommerstier lørdag 9. oktober 2021
Oppmøte ved hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn kl. 11:30

Det er oppgaver som skal utføres i områdene Sundtjønn, Vorset og Skjærbrekka.

Planer for dugnad høsten 2021

 1. RyddeløypeogbyggeklopperMyrefjell/Sagstua–Smylehaug.
  For dette tiltaket er det en forutsetning at tillatelse er gitt innen 09.10

 2. Ryddesommersti,rundløypefraSøreVorsetvollen,viaMyrefjellnattentil Fjelltjønn og tilbake via Kroktjønnnatten til Søre Vorsetvollen.
  Her gjenstår å kontakte noen grunneiere for tillatelse før tiltaket kan iverksettes.

 3. ReparerekloppvedMyrefjellsetra.Plankogbærebjelkeerknekt.

 4. ReparereogheisekloppvedKringletjønn.Herhaddeengammeldags

  brakkejekk vært fint.

 5. RyddingløyperGroholsrunden.

 6. RyddingløyperSteintjønnrunden

Passende utstyr til oppgavene er Øks, ryddesaks, motorsag og batteridrill. Som dere ser er det oppgaver til alle!
Håper på et godt oppmøte slik at vi får gjennomført planlagte oppgaver Er det spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller andre i styret.

Mvh
Styret i Søre Vegglifjell Hytteforening

Halvor Vasdal - halvor.vasdal@hotmail.com, 901 20 274

Knut Håkon Berglia - knuthaakon.berglia@isachsenas.no, 99280501

Planer om utbedringer på dugnad sommer/høst 2019. 

 • Fortsette rydding, kvisting og merking av sommerstier i samråd med grunneierlaget.
 • Etablere klopper i sommerstier.
 • Etablere klopp etter omlegging i nedfarten fra fjellet i Skjærbrekka.
 • Rør/klopp i traseen fra Skjærbrekka mot Myrefjell.
 • Utbedring av klopper mellom Skjærbrekka og Myrefjell. (Store glipper mellom plankene)
 • Vurdere omlegging av løypa over vollen ved Myrefjellsetra.
Dugnadsdato blir offentliggjort her så fort det blir bestemt!
Dugnad 2018. Oppmøte og fordeling av oppgaver.
Dugnad 2018. Oppmøte og fordeling av oppgaver.

Dugnaden 2018 på Søre Vegglifjell

Søre Vegglifjell hytteforening arrangerte årets dugnad 6. oktober. Nok en gang var det svært godt oppmøte hvor nærmere 50 medlemmer deltok på dugnaden.

Årets dugnad var omfattende i flere deler av løypenettet og her kan nevnes;

 • Omlegging ved 2 punkter i Skjærbrekka.
 • Rydding og merking av scootertraseen Sundtjønn Vest.
 • Etablering av klopper i Sundtjønn Vest traseen, ved Vorset.
 • Klopper i sommersti fra Vorset mot Øvre Fjellstul.
 • Kvisting og rydding i trase langs Søre Vorsetvann.

Nok en gang må vi takke for entusiasmen for dugnadsarbeidet i foreningen.

Godt utført arbeid!
Godt utført arbeid!