Til innholdet

Medlemskap i Søre Vegglifjell hytteforening

Kjære hytteeiere i områdene Myrefjell, Skjærbrekka, Sundtjønn, Svarteløk, Sørkje og Vorset

Medlemskap i Søre Vegglifjell Hytteforening er frivillig, men det er viktig at så mange som mulig bidrar til en positiv utvikling i vårt område. Vi oppfordrer derfor deg som hytteeier på Søre Vegglifjell å melde deg inn og gjennom dette bidra til denne utviklingen.

Full kontingent for 2022 er på kr. 1.000. Av dette beløpet går kr. 900 direkte til vedlikehold og preparering av skiløyper, stier og sykkelløyper via Vegglifjell Friluftslag. Resterende beløp dekker blant annet fiskekortordning, drift av webkamera/værstasjon, barneskirenn samt diverse kostnader til drift av selve foreningen. Dersom du/dere betaler en årlig avgift direkte til Vegglifjell Friluftslag, er kontingenten redusert til kr. 100.

Ved eventuelle spørsmål kontakt kasserer Jørgen Frisak på mobil 48 06 27 10 eller e-post på post@sorevegglifjell-hytteforening.no. Hovedutsendelse av kontingentfaktura for 2022 vil være i mai. Etter dette vil fakturaer ble sendt ut fortløpende for nye medlemmer.

Med Vennlig Hilsen
Styret i Søre Vegglifjell Hytteforening

Lenke til innmelding:
Innmelding Søre Vegglifjell Hytteforening