Til innholdet
STYRET I SØRE VEGGLIFJELL HYTTEFORENING 2020/21
E-post: post@sorevegglifjell-hytteforening.no

 

Roller: Navn:                              Hytteadresse:                  Telefon:
Styreleder Svein Holthe                    – Sundtjønnskarven              975 55 007
Styremedlem Lene Marie Lønn             – Sundtjønnskarven               413 24 286
Styremedlem Kristin Thoresen              – Svartløk                                934 11 047
Styremedlem Halvor Vasdal                   – Svartløk                                901 20 274
Styremedlem Tom Henriksen                 – Svartløk                               975 04 674
Styremedlem Jørgen Frisak                     – Skjenholtet                         480 62 710
Revisor Ane Stuveseth

Valgkomite:                          Simen Andreassen og Morten Strøm Andersen

Roller:    
Kasserer: Kristin Thoresen
Styresekretær: Lene Marie Lønn
Koordinering løypearbeid: Knut Håkon Berglia
Koordinering arbeid med stisystem: Halvor Vasdal
Koordinator fiskeordning: Halvor Vasdal
Koordinator hytteadresser: Tom Henriksen
Kontakt mot andre hytteforeninger: Svein Holthe
Representant til Vegglifjell Friluftslag: Tom Henriksen
Deltaker i Skjærbrekka veilags årsmøte Tom Henriksen
Web-kamera:

 

Web-siden /

Facebook:

Jørgen Frisak

 

Jørgen Frisak

Tom Henriksen